M
26/01/2021 08:29

Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist:

Thi đua tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Do tác động của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn, trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Để đồng hành cũng chuyên môn vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động gắn liền với thực tế sản xuất kinh doanh.

Bắt đầu từ hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn

Hưởng ứng phát động thi đua của Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Thi đua gắn liền với thực tế sản xuất kinh doanh
Bà Lê Thị Giang - Chủ tịch Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist (ngoài cùng, phải ảnh) nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Bà Lê Thị Giang - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết, Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist nhận thấy nhiệm vụ cốt lõi trong hoạt động của công đoàn cơ sở đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19: trợ cấp, thăm hỏi… Vì vậy đã kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng của người lao động, giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân viên chức lao động hạn chế những phát sinh tại cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong kế hoạch năm 2021, Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị người lao động thường niên, duy trì khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động nhằm phát hiện và ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, cải thiện điều kiện nơi làm việc. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong công ty, tiếp tục quan tâm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Giang cũng cho biết, ngoài đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công nhân viên chức lao động, Công đoàn cũng đặc biệt chú trọng phát động phong trào thi đua gắn liền với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Theo đó, phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm trong “Tháng công nhân”, nòng cốt là phong trào thi đua trở thành “Nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc” do Công đoàn Tổng Công ty phát động; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhằm tăng chỉ số doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, động viên người lao động tích cực học tập, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tình hình hiện tại.

Thi đua gắn liền với thực tế sản xuất kinh doanh
Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist tham gia nhiều hoạt động phong trào do Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức

“Chúng tôi nhận thấy một trong những yếu tố gắn liền được tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động đó chính là việc đồng hành cùng doanh nghiệp tham gia vào sản xuất kinh doanh, động viên người lao động nâng cao trình độ, năng lực, góp phần vào việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm khách hàng, khai thác các tiềm năng du lịch nội địa nói chung và du lịch tại Thủ đô Hà Nội nói riêng; mở thêm các tour phù hợp hơn với nhiều đối tượng, lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh ngành Du lịch gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai như hiện tại”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết.

Để đạt được những kết quả khả quan, Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist còn tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả bằng cách đổi mới trong hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đặc biệt trong bối cảnh và tình hình mới.

Do tác động của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn, trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Để đồng hành cũng chuyên môn vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động gắn liền với thực tế sản xuất kinh doanh.

Trong kế hoạch năm 2021, Công đoàn Công ty Lữ hành Hanoitourist sẽ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị người lao động thường niên, duy trì khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động nhằm phát hiện và ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, cải thiện điều kiện nơi làm việc. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong công ty, tiếp tục quan tâm tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Thoa

Nguồn :