M
22/01/2021 15:44

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021

(LĐTĐ) Sáng nay (22/1), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2020 - 2021. Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Tổng kết 5 năm cuộc vận động "Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch" Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2020 - 2021, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: Học kỳ qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Theo đó, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Ngành như: Kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 66 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và chủ đề công tác năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; tăng cường công tác truyền thông “Người tốt - Việc tốt”.

Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên được quan tâm. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở chủ động thực hiện vai trò đại diện trong việc tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên nhất là trong việc ký hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các trường ngoài công lập. Công đoàn các cấp cũng thường xuyên phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng về ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý; tập trung vào chế độ của giáo viên mầm non, an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, đơn vị, chế độ khen thưởng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả; đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các tỉnh Miền trung bị thiên tai và công tác trợ cấp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định đảm bảo tiến độ đề ra. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ tư, hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô” lần thứ VI và được công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội quyết định trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 Mái ấm Công đoàn cho 11 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở và 249 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021
Trao hỗ trợ quà Tết cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được trong học kỳ qua.

Bước vào học kỳ mới, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mọi mặt, góp phần xây dựng động ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đào tào nguồn nhân lực chât lượng cao. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ công đoàn, công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối ngoài công lập…

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và khẳng định thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021. Theo đó, để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các công đoàn cơ sở vận động cán bộ giáo viên, nhân viên ra sức thi đua phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong quản lý và giảng dạy;

Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

P.T

Nguồn :