M
22/01/2021 14:22

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, người lao động điểm năm 2021 tại Công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo để mỗi Công đoàn cơ sở là một mặt trận Sôi nổi hội thi gia đình thể thao quận Nam Từ Liêm LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát động thi đua điểm năm 2020 tại CĐCS phường Mỹ Đình 2

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Từ những kết quả và thành tích đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020; nhằm hưởng hướng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận phát động và thực hiện có hiệu quả những nội dung đã ký kết ngay từ đầu năm, đồng chí Vũ Thị Trâm - Chủ tịch Công đoàn phường Cầu Diễn phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn phường với nhiều nội dung trọng tâm.

Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn phường Cầu Diễn.

Một là, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đẩy mạnh thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của cấp trên và của phường; thi đua “Thực hiện văn hoá công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Hai là, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

Ba là, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn phường Cầu Diễn tổ chức phát động thi đua ngay từ những ngày đầu năm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng và những ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2021.

Cụ thể, đợt 1 từ tháng 1/1 đến 31/5/2021 với chủ đề “Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 3/2/2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); chào mừng và tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn.

Phát động thi đua điểm năm 2021 tại công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn
Công đoàn phường Cầu Diễn biểu dương đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.

Đợt 2 từ 1/6 đến 30/11/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”. Các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực tổ chức hướng về người lao động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2021); 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); kỷ niệm 67 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Ban Chấp hành Công đoàn phường Cầu Diễn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu vượt qua mọi thách thức khó khăn trong công tác để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của phường.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở phường Cầu Diễn đã đạt được, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của Công đoàn quận năm 2020. Vừa qua, Công đoàn phường Cầu Diễn cũng đã nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020.

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cũng mong muốn Công đoàn phường tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn phường cũng cần phải đổi mới hoạt động, thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn để đáp ứng nhu cầu đặt ra trong thời gian sắp tới; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn phường đã biểu dương các đồng chí đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2020. Đây là sự khích lệ để các đồng chí đoàn viên công đoàn phường Cầu Diễn tiếp tục nỗ lực, phát huy, đóng góp vào hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2021.

Phương Bùi

Nguồn :