M
19/10/2020 16:50

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động chủ trì Hội nghị.

Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn tại Agribank Mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên công đoàn là 1.200.000 đồng Thực hiện nghiêm túc việc thu, chi tài chính công đoàn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, tại Hội nghị lần này, các uỷ viên Đoàn Chủ tịch sẽ cùng thảo luận sửa đổi các quy định về tài chính công đoàn.

Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, đây là vấn đề hết sức cấp thiết nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về tài chính của tổ chức Công đoàn, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành theo ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung sửa đổi 3 quyết định: Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động về việc ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn; Quyết định 1912/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của Công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch sớm để kịp thời tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là năm nay trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập của một bộ phận không nhỏ đoàn viên, người lao động.

"Việc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ngay từ bây giờ là việc làm cần thiết nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực, tổ chức các hoạt động thiết thực với mục tiêu để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn
Đại biểu tham dự Hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Tại Hội nghị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch cũng sẽ cho ý kiến về chủ đề hoạt động năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo đó, tiếp tục và cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021 dự kiến là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” nhằm tạo sự chuyển biến ở một trong những khâu quan trọng và cũng là một trong những hạn chế lớn nhất hiện nay ở cơ sở là cán bộ công đoàn, trong đó tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trước hết là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

B.D

Nguồn :