M
22/09/2020 23:02

Mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên công đoàn là 1.200.000 đồng

Trong tổng số chi tài chính công đoàn gần 77.000 tỷ đồng, nguồn chi tập trung nhiều nhất tại công đoàn cơ sở với 56.300 tỷ đồng, chiếm 73,2% số chi. Trong đó, mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên là 1.200.000 đồng/người/năm và chi cho người lao động là 1.017.000 đồng/người/năm.

Duy trì khoản thu kinh phí công đoàn 2% để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới
Phát động phong trào tiết kiệm trong hệ thống công đoàn, dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên

Tại Hội nghị giao ban báo chí Tổng Liên đoàn Lao động Quý III/2020 diễn ra chiều nay (22/9), trả lời báo chí về việc thu - chi tài chính công đoàn hiện nay phân bổ như thế nào, có đến được với người lao động hay không?, được sự ủy quyền của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn cho biết: Phải khẳng định, qua tổng hợp báo cáo quyết toán từ năm 2013 đến nay (sau khi có Luật Công đoàn) số chi tại các cấp công đoàn là gần 77.000 tỷ đồng. Trong đó, số chi nhiều nhất tại công đoàn cơ sở.

Mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên công đoàn là 1.200.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin tới báo chí về thu - chi tài chính công đoàn. Ảnh: B.D

Dẫn giải hơn cụ thể về số chi, bà Lan cho biết: Trong tổng số chi gần 77.000 tỷ đồng, nguồn chi tập trung nhiều nhất tại công đoàn cơ sở với 56.300 tỷ đồng, chiếm 73,2% số chi; số chi tại công đoàn cấp quận, huyện và đơn vị sự nghiệp là gần 11.700 tỷ đồng, chiếm 15,2%; số chi tại công đoàn cấp tỉnh là gần 8.400 tỷ đồng, chiếm 10,9%. Số chi tại cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 576 tỷ đồng, chiếm 0,7%.

“Như vậy, sau khi có Luật Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động đã giảm tỷ trọng chi tại công đoàn cấp trên để tập trung chi cho cấp dưới, đặc biệt là công đoàn cơ sở, sử dụng nhằm mục tiêu chi chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động”, Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Bà Lan cho biết thêm về nguồn chi tại cấp công đoàn cơ sở: Chi chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động chiếm 81,5% tổng số kinh phí; số còn lại chi cho lương, phụ cấp và chi quản lý hành chính.

Ngoài ra, tại công đoàn cấp trên cơ sở vẫn thực hiện chi gián tiếp cho người lao động thông qua các hoạt động như: Đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động; động viên, khen thưởng người lao động và con công nhân, viên chức, lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập…

Thông tin về mức chi cho đoàn viên, Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Nếu như mức chi bình quân cho một đoàn viên năm 2012 là 870.000 đồng/người/năm và chi cho người lao động là 667.000 đồng/người/năm; thì mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên đã tăng lên 1.200.000 đồng/người/năm và chi cho người lao động là 1.017.000 đồng/người/năm.

Trong đó, mức chi cho đoàn viên cao hơn người lao động là do một số mục chi tại công đoàn cơ sở người lao động không được hưởng mà chỉ dành cho đoàn viên, như: Sinh nhật, hiếu hỉ… theo quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn.

"Chúng ta có thể thấy, nguồn tài chính công đoàn dành phần lớn được dùng để sử dụng cho các cấp công đoàn cơ sở và để trực tiếp chăm lo cho đoàn viên và người lao động", bà Lan khẳng định thêm.

B.D

Nguồn :