M
08/09/2020 09:27

Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Thực hiện nghiêm túc việc thu, chi tài chính công đoàn

(LĐTĐ) Qua thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới của Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố từ đầu năm đến nay cho thấy, các cấp công đoàn Thành phố đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu chi tài chính công đoàn.

Duy trì khoản thu kinh phí công đoàn 2% để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới
Phát động phong trào tiết kiệm trong hệ thống công đoàn, dành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã tích cực thực hiện kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát được 1.669 cuộc (kiểm tra đồng cấp 1.210 cuộc, cấp dưới 459 cuộc). Trong đó: Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức kiểm tra đồng cấp 01 cuộc, kiểm tra 08 cuộc tại Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành và các đơn vị hành chính, doanh nghiệp trực thuộc;

Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 75 cuộc; Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở đã kiểm tra 1.585 cuộc. Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã kiến nghị truy thu 2.476 triệu đồng kinh phí công đoàn và đã truy thu được 2.325 triệu đồng.

5004 kiem tra
Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác Tài chính Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thực hiện tại công đoàn cơ sở

Theo ông Lương Quang Thành, qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và giao dự toán cho Công đoàn cấp dưới theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 08/02/2017 về điều chỉnh giảm tỷ trọng 10% chi quản lý hành chính, 10% chi hoạt động phong trào.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn đã tiến hành kiểm tra đồng cấp về công tác thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính tài sản công đoàn năm 2019. Trong chi tiêu tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho công đoàn cơ sở.

Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết. Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội Công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lương Quang Thành cũng thẳng thắn chỉ rõ công tác kiểm tra đồng cấp về tài chính ở một số nơi còn mang tính hình thức, né tránh, chưa đánh giá, phản ánh đúng thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị vẫn còn thiếu sót, hạn chế như: số đơn vị khai báo thông tin và thực hiện nộp kinh phí qua một tài khoản Vietinbank theo quy định của Tổng Liên đoàn còn thấp; vẫn còn đơn vị chưa thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng theo quy định, tồn quỹ tiền mặt một số tháng còn cao so với quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Việc áp dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở còn hạn chế, việc hạch toán kế toán có nơi còn chưa đúng quy định. Công tác thu quỹ xã hội còn có đơn vị chưa đạt chỉ tiêu Thành phố giao.Có đơn vị chưa giao dự toán thu, chi tới công đoàn cơ sở, hoặc giao dự toán chưa sát với số thực phải thu; vẫn còn một số lớn công đoàn cơ sở không báo cáo quyết toán, báo cáo chậm so với quy định; công tác thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, nhất là khu vực ngoài Nhà nước vẫn còn tồn tại...

Phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, từ nay đến cuối năm, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, coi trọng công tác tự kiểm tra; hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/11/2020; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thông qua kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng quản lý thu chi tài chính, tài sản Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

Ngọc Tú

Nguồn :