Tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Giai đoạn 2019 - 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đi liền với tuyên truyền thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động trong doanh nghiệp và người lao động... qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
tang cuong xay dung quan he lao dong hai hoa Nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa
tang cuong xay dung quan he lao dong hai hoa 3 vụ ngừng việc tập thể trong 6 tháng đầu năm
tang cuong xay dung quan he lao dong hai hoa Đôn đốc đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chính sách

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị liên ngành, nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019 với mục tiêu hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

tang cuong xay dung quan he lao dong hai hoa
Với sự tham gia tích cực, hiệu quả của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động hàng năm đều tăng. Ảnh: L.N

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua, với chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐTBXH diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ LĐTBXH trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức Công đoàn, như: Bộ luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật Việc làm (2013), Luật An toàn vệ sinh lao động (2014)... các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các chính sách về tiền lương…

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn đã thực hiện đa dạng hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động; phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Tổng Liên đoàn đã có 521 văn bản kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhiều đề xuất của công đoàn đã được tiếp thu, góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, tiêu biểu là tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, chế độ chính sách đối với lao động nữ...

Với trách nhiệm của mình trước đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương Quốc gia, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, chỉ tính riêng năm 2018, trong số 93 văn bản pháp luật mà Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia, góp ý, có rất nhiều văn bản quan trọng liên quan đến quyền lợi của người lao động, đoàn viên công đoàn như Nghị định số 121/2018 ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về tiền lương; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về một số nội dung của Bộ luật Lao động… Nhiều ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn đã được Bộ tiếp thu, chia sẻ, ghi nhận và thể hiện vào văn bản luật, bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động.

Trong lĩnh vực thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ LĐTBXH - Bảo hiểm xã hội - Thanh tra Chính phủ, Đoàn giám sát liên ngành do Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì đã phối hợp với Bộ LĐTBXH và các cơ quan có liên quan thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trong doanh nghiệp tại 21 tỉnh, thành phố.

Kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát đã đưa ra trên 100 kiến nghị mỗi năm đối với các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của các địa phương để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra việc thực thi chính sách

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung ghi nhận: Công tác phối hợp giữa Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, tập trung vào các nội dung chính, như: Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các luật, các nghị định hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp; thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp; thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Chương trình Quốc gia về việc làm; đàm phán, ký kết, gia nhập và báo cáo việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế; thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Tại Hội nghị, hai bên thống nhất tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ LĐTBXH sớm nghiên cứu, đề xuất để mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 đảm bảo “Đến năm 2020, mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” theo đúng mục tiêu Nghị quyết 27-NQ/TW đã đề ra. Hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất một số vấn đề lớn trong dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); đề ra 7 nội dung dự kiến phối hợp giai đoạn 2019-2023...

Cụ thể, Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023 giữa hai đơn vị sẽ tập trung vào 7 nội dung chính: Một là xây dựng pháp luật, cụ thể: Tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, cũng như xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, tổ chức Công đoàn. Phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng Bộ luật Lao động, trong đó, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến trực tiếp từ người lao động.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp. Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; triển khai các chương trình hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động.

Tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Tăng cường công tác quản lý máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; rà soát, kiểm tra các khu vực có nhiều nguy cơ mất an toàn lao động nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động và người dân.

Bốn là, tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Năm là, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động theo dõi, tích cực phối hợp xử lý các tranh chấp lao động, không để đình công kéo dài, lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Sáu là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền định hướng, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Bảy là, tăng cường trao đổi, chia sẻ, cung cấp các thông tin, số liệu liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 4, quận Tây Hồ có 19.423 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 10.538 người đã có thẻ ATM, đạt 54,26%; 8.895 người nhận tiền mặt, chiếm 45,7%. Trong tháng 5/2024, quận phấn đấu 100% số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển đổi hình thức chi trả bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Trong đó, một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc bổ sung dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ trong dự án Luật.
Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

(LĐTĐ) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Vấn đề căn cốt nhất đối với công nhân lao động là nhà ở. Thành phố đã có chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn chậm cho nên trách nhiệm là phải làm quyết liệt trong năm 2024 - 2025, để khởi công được và có những dự án hoàn thành, có quỹ nhà cung cấp cho người lao động. Bên cạnh đó, phải thực tế hơn chính sách tiếp cận, từ hồ sơ, thủ tục, quy trình và thực tế hơn các chính sách hỗ trợ, đúng đối tượng, để những người đáng được hưởng phải được hưởng.
Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.
Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

(LĐTĐ) "Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận" là quan điểm quá đơn giản và lạc hậu. Rõ ràng mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp phải là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chứ không chỉ là mục tiêu lợi nhuận thô kệch.
Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì phối hợp với xã Yên Mỹ tổ chức ra mắt mô hình Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu tại Khu Văn chỉ xã Yên Mỹ.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và các bị cáo trong vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khác

Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

(LĐTĐ) Đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, công nhân lao động huyện Sóc Sơn kiến nghị lãnh đạo huyện tạo điều kiện giúp cho người lao động được thuận tiện hơn trong thủ tục xin giấy tạm trú, tạm vắng; nghiên cứu phương án xây dựng các khu nhà ở xã hội…
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Tôn vinh nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Tôn vinh nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu khi phong trào “Nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc” được phát động đã được đông đảo công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty Du lịch đón nhận một cách tích cực, đem lại nhiều hiệu quả kinh tế thiết thực và cũng từ phong trào này nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất đã nổi lên như những điểm sáng.
85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đi nghỉ dưỡng sức

85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đi nghỉ dưỡng sức

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, trong các ngày từ 24 đến 26/5/2024, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức kỳ nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động, đợt 1, năm 2024.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Chiều 24/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã tới Bệnh viện Giao thông Vận tải để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 5 nạn nhân trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” và những câu chuyện truyền cảm hứng

Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” và những câu chuyện truyền cảm hứng

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức chương trình “Muôn nẻo yêu thương” số đặc biệt giao lưu với gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu vượt khó. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng dự Chương trình.
Đối thoại, giải đáp kiến nghị của công nhân, người lao động huyện Sóc Sơn

Đối thoại, giải đáp kiến nghị của công nhân, người lao động huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đã lắng nghe, chia sẻ, trực tiếp giải đáp thấu đáo nhiều mong mỏi, kiến nghị, đề xuất của công nhân, người lao động trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Phong trào "nuôi lợn đất" tiết kiệm tại Trường THCS Hợp Thanh

Phong trào "nuôi lợn đất" tiết kiệm tại Trường THCS Hợp Thanh

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới đây, tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã diễn ra Ngày hội "mổ lợn đất" tiết kiệm.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng.
Xem thêm
Phiên bản di động