M
08:25 | 06/06/2018

LĐLĐ Thành phố:

Đôn đốc đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Nhằm đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể  (TƯLĐTT), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có công văn số 315/LĐLĐ ngày 5/6/2018 yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở yêu cầu thực hiện 3 nội dung quan trọng.

don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt Kinh nghiệm Ký TƯLĐ tập thể nhìn từ một doanh nghiệp dân doanh
don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt Chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa
don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt Bài cuối: Kinh nghiệm từ những điểm sáng
don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt Bài 2: Vai trò của công đoàn trong việc ký thỏa ước
don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt Bài 1: Nâng cao hơn chất lượng thỏa ước

Cụ thể LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo các CĐCS trực thuộc rà soát, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với tình hình mới; đối với những CĐCS chưa ký kết hoặc TƯLĐTT đã hết hạn thì hướng dẫn Ban chấp hành CĐCS đó tiến hành tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT theo quy định hiện hành.

don doc day manh cong tac thuong luong ky ket thuc hien tuldtt
LĐLĐ Thành phố yêu càu các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Ảnh minh họa.

Cùng đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tự đánh giá, chấm điểm chất lượng TƯLĐTT của doanh nghiệp và gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (kèm theo bản TƯLĐTT).

Sau khi tiếp nhận các bản TƯLĐTT và bản tự chấm điểm của CĐCS, các công đoàn cấp trên cơ sở cần tiến hành chấm điểm, xếp loại (A,B,C,D), lập trang bìa gửi về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách Pháp luật trước ngày 20/6/2018 để LĐLĐ Thành phố cập nhật, quét vào phần mềm cơ sở dữ liệu và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn :