M
20:59 | 29/04/2019

Phường Thượng Thanh, Long Biên: Điểm sáng trong công tác hoà giải

(LĐTĐ) Mô hình tổ hòa giải "5 tốt" tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đã được thành lập từ đầu năm 2003. Theo mô hình tổ hòa giải "5 tốt", mỗi tổ dân phố là một tổ hoà giải, theo đó hiện nay phường Thượng Thanh gồm 28 tổ hòa giải với 251 tổ viên.  

phuong thuong thanh long bien diem sang trong cong tac hoa giai Góp phần để khu phố bình yên
phuong thuong thanh long bien diem sang trong cong tac hoa giai Quận Ba Đình: Phổ biến Bộ Luật hình sự và công tác hòa giải ở cơ sở
phuong thuong thanh long bien diem sang trong cong tac hoa giai Góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Việc kiện toàn hoà giải viên và tổ trưởng tổ hoà giải được thực hiện định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hoặc khi có sự thay đổi về nhân sự trong tổ hòa giải, UBND phường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ hòa giải, hòa giải viên, chỉ đạo việc hiệp thương giới thiệu, lựa chọn người có uy tín, có trách nhiệm, nhiệt tình, có điều kiện, được nhân dân tín nhiệm để tổ chức hội nghị nhân dân tổ dân phố lựa chọn bầu hòa giải viên theo qui định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Cùng với việc kiện toàn tổ hòa giải, một trong những biện pháp chỉ đạo, quản lý để nâng cao hoạt động hòa giải ở cơ sở trong những năm qua tại phường Thượng Thanh đó là việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của tổ hòa giải, theo đó lấy kết quả hoạt động của tổ hòa giải là một trong những tiêu chí làm cơ sở để chấm điểm thi đua bình xét tổ dân phố văn hóa.

phuong thuong thanh long bien diem sang trong cong tac hoa giai
Một buổi triển khai hoạt động của tổ hòa giải. (ảnh: PV)

Ông Bùi Quang Cự, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho biết, hoà giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Hoà giải ở cơ sở không chỉ đơn thuần góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm mà còn củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Duy trì, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở cũng chính là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Theo ông Cự, qua theo dõi đánh giá, cơ bản hòa giải viên ở các tổ hòa giải đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, kịp thời hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, không để phát sinh thành điểm nóng, đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt trên 85%, số tổ hòa giải đạt tiêu chí tổ hòa giải 5 tốt hàng năm ngày càng cao. “Có được kết quả như trên, là do có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng, Chính quyền về công tác hòa giải và có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ giữa các chi hội đoàn thể của tổ dân phố cũng như các ban, ngành đoàn thể của phường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như trực tiếp hòa giải đối với những vụ việc có một trong các bên là thành viên của tổ chức đoàn thể”, ông Cự cho biết.

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Cự cho biết, UBND phường sẽ tiếp dục duy trì giao ban công tác hoà giải cơ sở để nắm bắt tình hình; Hoà giải kịp thời các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về công tác hoà giải. Trang bị những kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Và, tăng cường theo dõi, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê về công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp hòa giải viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm hơn nữa chế độ chính sách cho các hòa giải viên cơ sở để động viên các hòa giải viên tích cực tham gia, giảm đơn thư khiếu kiện.

H.Phong

Nguồn :