Tìm những đột phá về hạ tầng trong quy hoạch Thủ đô

(LĐTĐ) Quy hoạch Thủ đô vừa được Bộ Chính trị cho ý kiến kết luận đã đưa ra 20 mục tiêu cụ thể nhằm phát triển Thủ đô xứng tầm. Trong 20 mục tiêu này, Quy hoạch đã dành riêng 2 mục tiêu cho phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng cũng là 1 trong 5 trụ cột phát triển, 1 trong 4 đột phá phát triển. Những cơ sở này, là minh chứng cho nhiệm vụ ưu tiêu về đột phá hạ tầng, các đột phá tiếp theo sẽ bổ sung cho đột phá này.
Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng Những đột phá nâng tầm giao thông Thủ đô Đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp

Nhiệm vụ đi cùng trọng trách

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và kinh tế của cả nước. Với diện tích tự nhiên hơn 3.300km2, theo định hướng Quy hoạch chung, quy mô dân số Thủ đô đến năm 2050 dự kiến khoảng 13 - 13,5 triệu người. Để bảo đảm thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, cần phải quản lý, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo xu hướng phát triển chung của các đô thị hiện đại, quy mô lớn, góp phần giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông.

Từ thực tế phát triển, Bộ Chính trị đã nêu quan điểm thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nêu bật sự cần thiết nhằm tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Tìm những đột phá về hạ tầng trong quy hoạch Thủ đô
Thủ đô Hà Nội sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển.

Thực tế cho thấy, Hà Nội là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển. Song những năm gần đây, kinh tế của Hà Nội có xu hướng giảm dần so với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP, tỷ trọng GRDP của Hà Nội cao hơn cả nước, nhưng có xu hướng thấp dần so với vùng Đồng bằng sông Hồng. Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Thủ đô đạt 6,27%, xếp sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình.

Do đó, nhiều chuyên gia và nhà khoa học cho rằng, trong Quy hoạch chung Thủ đô, việc Hà Nội xác định một số chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung của cả nước là hoàn toàn có cơ sở, nhưng cần có những ý tưởng đột phá mới đạt tăng trưởng như kỳ vọng.

Góp ý cho dự thảo Quy hoạch chung Thủ đô, Tiến sĩ Lê Văn Hùng, Viện Nghiên cứu phát triển vùng, thành phố cho rằng, Hà Nội cần đặc biệt lưu ý vấn đề đô thị bền vững và chất lượng phát triển đô thị xứng tầm thủ đô của cả nước. Nói cách khác, cần quy hoạch Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị “hiện đại, văn minh và sinh thái”.

Cụ thể, theo Tiến sĩ Lê Văn Hùng, về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, Hà Nội cần định hình rõ kiến trúc xây dựng đặc trưng văn hóa. Trong đó, quy định không gian, mật độ và kết nối các khu dân cư gắn với các hạ tầng dịch vụ, hạ tầng đô thị gồm giao thông công cộng, công viên, khu thể dục - thể thao, trường học, dịch vụ y tế, bãi đỗ xe, dịch vụ cho nhóm người dễ bị tổn thương, một cách nghiêm ngặt và thông minh. Chú trọng và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường đô thị, như ưu tiên đầu tư giao thông công cộng, vấn đề xử lý môi trường nước thải, rác thải.

Tìm những đột phá về hạ tầng trong quy hoạch Thủ đô
Dự án mương thoát nước La Khê chậm tiến độ nhiều năm chưa được tháo gỡ.

Cần phải nhìn nhận, hạ tầng hiện đang là điểm nghẽn rất lớn của Hà Nội, nếu không có giải pháp đột phá, Hà Nội sẽ khó đạt được mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Do đó, cần tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đây phải là đột phá trong các đột phá, các đột phá tiếp theo sẽ bổ sung cho đột phá này.

Cần những giải pháp cụ thể

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh và tiếp nhận quản lý duy tu, duy trì sau đầu tư đối với hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước… Tuy nhiên, nhìn chung, các hoạt động này mới dùng ở mức quản lý, bảo trì hệ thống và được đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên của Thành phố.

Tính đến nay, số lượng hợp đồng mà Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố thuộc Sở Xây dựng đã ký với UBND các quận, huyện và Thị xã Sơn Tây là 79 hợp đồng, tương ứng với các lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật và tất cả chỉ dừng ở mức duy tu, duy trì. Việc đầu tư hệ thống các công trình hạ tầng từ cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng… đều chưa đươc đồng bộ, dẫn đến việc đề xuất, triển khai đầu tư chưa bảo đảm.

Đơn cử như công tác cấp nước, mặc dù đã được quan tâm chú trọng, nhưng hệ thống nước sạch vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Tình trạng thiếu nước vẫn diễn ra trong cao điểm hè. Việc phổ cập 100% nước sạch cho người dân nông thôn vẫn chưa đạt được như Nghị quyết của HĐND Thành phố đã đề ra.

Lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải vẫn còn nhiều tồn tại do cần nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, việc đầu tư xã hội hóa không hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ công tác quản lý, vận hành, duy trì hệ thống thoát nước đô thị và xử lý nước thải được tổ chức thực hiện đấu thầu, nhưng lại thiếu một số quy định về công tác quản lý, giám sát vận hành, duy trì và xử lý.

Tìm những đột phá về hạ tầng trong quy hoạch Thủ đô
Hà Nội cần ưu tiên phát triển hạ tầng số để xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tạo bước chuyển biến trong tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, khung pháp lý, chính sách về thu phí thoát nước và xử lý nước thải đến nay vẫn chưa có, thiếu các luật riêng quy định đầy đủ về thoát nước và xử lý nước thải, vì vậy, không bảo đảm tính pháp lý cho nhà đầu tư. Giá thoát nước và xử lý nước thải được xây dựng từ năm 2017 đến nay đang được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành. Hệ thống thoát nước cơ bản là hệ thống cống chung, đã được xây dựng nhiều năm, vì vậy, việc thu gom riêng nước thải để thực hiện xử lý cần vốn đầu tư lớn, đồng bộ trên diện rộng; cần tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư PPP trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Lĩnh vực cây xanh cũng là một vấn đề được người dân hết sức quan tâm, nhưng cũng chẳng có quy định cụ thể. Hiện nay, các quy định của pháp luật không có loại hình “Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, và hồ”, và do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống vườn hoa, công viên chưa hiệu quả, nếu không muốn nói là thiếu nguồn vốn đầu tư.

Với lĩnh vực chiếu sáng, do ngân sách Thành phố hạn hẹp, quá trình thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị đã và đang gặp khó khăn về bố trí, sắp xếp nguồn vốn. Công tác đầu tư, phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị, kể cả thay thế đèn LED theo phương thức đối tác công tư (PPP) chưa có giải pháp phù hợp; công tác hạ ngầm đường dây, cáp viễn thông, điện lực còn hạn chế nguồn lực để thực hiện.

Từ thực tế này, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung như đã được nêu trong Quy hoạch, nhiều ý kiến cho rằng, Thành phố cần rà soát, sửa đổi và kiến nghị các Bộ, ngành chuyên môn về việc sớm triển khai quy hoạch chuyên ngành. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng số để xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tạo bước chuyển nhanh trong tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Tăng cường đối thoại, thương lượng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội đặt ra chỉ tiêu có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được TƯLĐTT theo quy định của pháp luật.
Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

Những kỷ lục đầu tiên tại Euro 2024

(LĐTĐ) Hai ngày với 4 trận đầu tiên của Euro 2024 đã chứng kiến số bàn thắng kỷ lục và nhiều cột mốc khác bị phá.
Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

Xem trực tiếp trận Ba Lan và Hà Lan 20h tối nay trên kênh nào?

(LĐTĐ) Đội tuyển Ba Lan chạm trán Hà Lan trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết Euro 2024. Trận đấu Ba Lan với Hà Lan diễn ra lúc 20h ngày 16/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.
Đồng hành vì sự phát triển chung

Đồng hành vì sự phát triển chung

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, “Tháng Công nhân” năm 2024 gắn với “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp với đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động sản xuất, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Dựa vào chính mình

Dựa vào chính mình

(LĐTĐ) Cuộc đời mỗi người là những chương sách đầy biến đổi, có những chương viết bởi niềm vui hân hoan, nhưng cũng có những đoạn u tối với đầy thử thách và khó khăn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới thực sự có thể viết lên một đời huy hoàng và hạnh phúc.
Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Hà Đông: Nhiều dấu ấn nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động “Cám ơn người lao động”, “Khám sức khỏe cho nữ đoàn viên công đoàn”, “Hội thao công nhân viên chức lao động quận Hà Đông năm 2024”, “Nuôi ước mơ cho con tới trường”… Từ đó, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
Năm 2024 tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng thêm bao nhiêu?

Năm 2024 tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng thêm bao nhiêu?

(LĐTĐ) Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tin khác

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 thanh niên trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 thanh niên trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

(LĐTĐ) Ghi nhận hành động dũng cảm của 4 thanh niên đã cứu người trong vụ cháy tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy xảy ra gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã Quyết định trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các thanh niên.
Phát triển Thủ đô từ văn hóa

Phát triển Thủ đô từ văn hóa

(LĐTĐ) Trong chiến lược phát triển, thành phố Hà Nội hướng đến tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, ưu tiên bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả một số không gian văn hóa, tạo động lực, nền tảng quan trọng phát triển Thủ đô.
Bừng sắc phượng đỏ ngày hè

Bừng sắc phượng đỏ ngày hè

(LĐTĐ) Hà Nội mùa hè không chỉ có những cơn mưa mà còn nổi bật với màu đỏ rực của hoa phượng. Tại hồ Tây, những ngày này, hoa phượng nở sáng bừng cả một góc trời, nhiều bạn trẻ nô nức diện váy áo xúng xính chụp ảnh cùng hoa phượng.
Những suất cơm "0 đồng" lan tỏa yêu thương

Những suất cơm "0 đồng" lan tỏa yêu thương

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều bếp ăn nghĩa tình hoạt động đều đặn để mang đến các suất ăn thấm đẫm sự quan tâm, chia sẻ dành tặng bệnh nhân nghèo, những mảnh đời gặp khó. Nhà ăn không đồng Bạch Mai là một trong những nơi như vậy. Người đến nhận cơm đa phần là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi ngày nhà ăn phục vụ miễn phí khoảng 500 suất ăn cho bà con.
Hoa Bằng Lăng nhuộm tím cả Hà Nội vào hạ

Hoa Bằng Lăng nhuộm tím cả Hà Nội vào hạ

(LĐTĐ) Hoa Bằng Lăng với sắc tím ngọt ngào, là biểu tượng của mùa hạ. Những cánh hoa mong manh nhưng tràn đầy sức sống, tạo nên khung cảnh thơ mộng và quyến rũ. Hoa Bằng Lăng không chỉ làm dịu lòng người, mà còn gợi nhớ những kỷ niệm đẹp đã qua.
Công an phường Hàng Bồ trao trả tài sản bị thất lạc cho nữ du khách Philippines

Công an phường Hàng Bồ trao trả tài sản bị thất lạc cho nữ du khách Philippines

(LĐTĐ) Ngày 15/5, Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị đã làm thủ tục trao trả tài sản bị thất lạc cho nữ du khách Philippines khi đi du lịch ở Hà Nội.
Công an phường Phương Mai tìm được hai cháu bé đi lạc

Công an phường Phương Mai tìm được hai cháu bé đi lạc

(LĐTĐ) Chiều 13/5, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, thông tin, đơn vị đã kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát và tìm được 2 cháu bé đi lạc, bàn giao về gia đình.
Dấu ấn về trận chiến Điện Biên Phủ của xạ thủ Lê Bình

Dấu ấn về trận chiến Điện Biên Phủ của xạ thủ Lê Bình

(LĐTĐ) Trong trận chiến Điện Biên Phủ, chiến sĩ Lê Bình và đồng đội của mình khi ấy còn rất trẻ, ôm những gói bộc phá đi đầu tạo cửa mở, phá hàng rào dây thép gai bao quanh đồn địch để quân ta xung phong đánh vào trung tâm đồn giặc.
Hơn 2.000 phụ nữ Mỹ Đức đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 2.000 phụ nữ Mỹ Đức đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức phát động hội viên phụ nữ huyện đồng loạt thực hiện màn đồng diễn dân vũ tại 22 xã, thị trấn.
Ấn tượng những màn đồng diễn “tạo hình” con số 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấn tượng những màn đồng diễn “tạo hình” con số 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, và hướng tới Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô các cấp hội phụ nữ ở Thủ đô Hà Nội đã thực hiện màn đồng diễn dân vũ, "tạo hình" cờ đỏ sao vàng và con số 70 lịch sử. Với sự sáng tạo và luyện tập miệt mài, phụ nữ Thủ đô đã tạo nên những hình ảnh đẹp mắt, ấn tượng để kỷ niệm ngày trọng đại này.
Xem thêm
Phiên bản di động