Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đa dạng giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Hà Nội là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp, đông công nhân lao động với khoảng 250 nghìn doanh nghiệp và trên 2,7 triệu lao động. Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc phối hợp với chính quyền, các cơ quan chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Hằng năm, toàn Thành phố có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 74% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; trên 82% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đối thoại với công nhân lao động.

Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo được tính dân chủ, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định. Chất lượng Hội nghị ngày càng được nâng lên, tập trung vào các nội dung như: Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động... Qua đó đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; đồng thời khẳng định được vai trò đại diện, chức năng tham gia, kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp được đảm bảo tốt hơn. Đơn cử như tại Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi-Hanel, bà Huỳnh Ngọc Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, hằng năm, Công đoàn đều phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Tại Hội nghị, người lao động trong Công ty được nêu ý kiến, kiến nghị về các chế độ chính sách, môi trường làm việc, bữa ăn ca, phụ cấp… và được lãnh đạo doanh nghiệp ghi nhận, giải đáp kịp thời, mang lại sự hài lòng cho người lao động. Nhiều ý kiến mà Công đoàn, người lao động đưa ra đã được người sử dụng lao động chấp thuận, ví dụ như chế độ phụ cấp trách nhiệm, thưởng chuyên cần 200.000 đồng; phụ cấp nhà ở 250.000 đồng; trợ cấp tuân thủ an toàn 50.000 đồng; trợ cấp nữ giới, trợ cấp con nhỏ dưới 36 tháng 100.000 đồng; xây dựng thư viện sách đặt tại nhà máy; bổ sung sữa chua, hoa quả vào bữa ăn ca…

Hằng năm, toàn Thành phố có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 74% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; trên 82% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo được tính dân chủ, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định.

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã duy trì và thực hiện thường xuyên, định kỳ các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, đối thoại cấp trên cơ sở và đối thoại cấp Thành phố nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Hằng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động. Qua đối thoại, lãnh đạo chính quyền Thành phố đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền quận, huyện, thị xã xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố và các sở, ban, ngành của Thành phố, trong đó có nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, Công đoàn, an toàn vệ sinh lao động. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Công đoàn đã kiến nghị với doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng chủ động, tích cực tham gia với cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; kiến nghị với Nhà nước đảm bảo chế độ chính sách cao hơn cho người lao động, đồng thời xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các dự thảo luật, pháp lệnh, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan đến người lao động.

Xây dựng “bộ luật con” tại doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, đa phần các doanh nghiệp đều đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để người lao động được thụ hưởng nhiều quyền lợi cao hơn quy định của pháp luật và được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ tốt hơn, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể người lao động để thương lượng, ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động, coi đây là “bộ luật con” tại doanh nghiệp; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn
Thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp được đảm bảo tốt hơn.

Xác định rõ, để có những bản TƯLĐTT chất lượng và nâng dần số lượng các bản TƯLĐTT, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT có năng lực. Chính vì thế, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, bản lĩnh, quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng, phát hành “Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp” gồm các biểu mẫu, hướng dẫn theo quy trình rút gọn từ 7 bước xuống còn 3 bước dễ hiểu, dễ thực hiện, kèm theo đó là ngân hàng các nội dung đề xuất thương lượng, để các Công đoàn cơ sở tham khảo khi đề xuất với chủ sử dụng lao động. LĐLĐ Thành phố cũng đã thành lập “Tổ tư vấn, hỗ trợ thương lượng ký kết TƯLĐTT” để hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở về quy trình, cách thức tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội, các Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Tiêu biểu như tại Công ty HHKT Chin lan shing Rubber Hà Tây, bà Nguyễn Thị Bích Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động, trong đó có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: Tăng mức tiền ăn ca cho người lao động từ 15.000 đồng/suất lên 25.000 đồng/suất; tăng thêm tiền phụ cấp môi trường trong 3 tháng 5, 6, 7 với số tiền 1.000.000 đồng/người cho người lao động làm việc tại bộ phận Tạo hình do môi trường làm việc tại bộ phận này rất nóng nực…

Ở cấp trên cơ sở, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã phối hợp với Hội Dệt May thành phố Hà Nội thương lượng, ký kết thành công TƯLĐTT ngành Dệt May Hà Nội. Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn, quá trình thương lượng, đối thoại và xây dựng TƯLĐTT ngành được thực hiện theo các bước: Thành lập Ban soạn thảo; 4 bước đối thoại, thương lượng, hội thảo và Hội nghị hiệp thương. Các nội dung trong TƯLĐTT ngành được các bên thương lượng đánh giá là phù hợp thực tế chung trong toàn ngành và đơn vị cơ sở. Kết thúc quá trình thương lượng, đối thoại, bản TƯLĐTT đã được người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ủy quyền cho Hội Dệt May Thành phố, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội ký kết.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn
Việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, chất lượng bữa ăn ca của người lao động ngày càng được cải thiện.

TƯLĐTT ngành Dệt May Hà Nội có nhiều điều, khoản có lợi hơn cho người lao động. Cụ thể, đối với công nhân đã qua đào tạo và làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, đảm bảo đủ thời gian làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động, chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã thỏa thuận thì người sử dụng lao động đảm bảo mức thu nhập tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng nhân hệ số 1.15. Về tiền thưởng, hằng năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động có trách nhiệm thưởng cho người lao động theo các hình thức như: Tháng lương thứ 13; thưởng vào dịp lễ, Tết; thưởng cho NLĐ có nhiều thành tích đóng góp cho doanh nghiệp... “Sau khi ký kết, hiện TƯLĐTT đang được triển khai hiệu quả tại các doanh nghiệp và nhiều đơn vị cũng đã căn cứ TƯLĐTT ngành để xây dựng TƯLĐTT doanh nghiệp với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động”, ông Hoàng Thanh Sơn chia sẻ.

Có thể khẳng định, thông qua việc triển khai đa dạng các giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp, các cấp Công đoàn Thủ đô đã khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mai Quý

Nên xem

Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Trong quý II/2024, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gắn với hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.
Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

(LĐTĐ) Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, trong tháng 3/2024, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, đặc biệt là công tác nữ công, chăm lo cho lao động nữ.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động