Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tập trung triển khai hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, được đoàn viên, người lao động (NLĐ), cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn 34 đại biểu ngành Y tế dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, các cấp Công đoàn, nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ như quyền lựa chọn việc làm, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương, vấn đề nhà ở, điều kiện làm việc của NLĐ... Đặc biệt, trong 5 năm qua, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu tăng 25,34%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, NLĐ, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn cơ sở các loại hình đã chủ động và thể hiện rõ vai trò trong tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Minh chứng rõ nét nhất là hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong các doanh nghiệp, đơn vị được chú trọng, có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, đã ký mới 15.832 bản TƯLĐTT doanh nghiệp, nâng tổng số TƯLĐTT đã ký kết lên 42.550 bản, đạt tỷ lệ 72,12% tổng số doanh nghiệp đã thành lập Công đoàn cơ sở. Công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được các cấp Công đoàn tăng cường, trong nhiệm kỳ, đã kiểm tra hơn 890 nghìn cuộc, giám sát hơn 166 nghìn cuộc, hơn 27 nghìn người được giải quyết về các chế độ, chính sách với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 113 tỷ đồng.

Các mô hình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn. Giai đoạn 2018 - 2023, có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được chăm lo với tổng số tiền gần 28 nghìn tỷ đồng thông qua chương trình “Tết Sum vầy”; hơn 3,8 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được chăm lo với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng nhân dịp Tháng Công nhân; gần 14 nghìn NLĐ được xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn”; hàng triệu lượt đoàn viên, NLĐ đã được vay vốn để phát triển kinh tế thông qua 13 Quỹ trợ vốn cho NLĐ, tổ chức tài chính vi mô (CE), Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Tổng Liên đoàn đã ban hành và tổ chức triển khai các gói hỗ trợ với quy mô lớn dành cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hỗ trợ gần 6 nghìn tỷ đồng, có hơn 10 triệu lượt người thụ hưởng.

Bên cạnh các giá trị, lợi ích vật chất, tổ chức Công đoàn cũng chú trọng chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, kết hợp với tuyên truyền chính sách, pháp luật, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia; các thiết chế văn hóa cơ sở được phát huy tối đa; nhiều mô hình, sân chơi lành mạnh, phục vụ NLĐ được triển khai như: Chương trình gameshow “Giờ thứ 9+”, Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân - Công đoàn, Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023... Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho NLĐ.

Xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Tổng Liên đoàn đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nghị quyết ra đời cùng với thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII là cơ sở quan trọng định hướng phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, nhiều đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ban hành và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả.

Từ ngày 1 - 3/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ cả nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được các cấp Công đoàn tập trung, triển khai bằng nhiều giải pháp mới, đạt kết quả quan trọng. Trong 5 năm qua, đã kết nạp mới 4.460.933 đoàn viên; thành lập 24.320 Công đoàn cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp được triển khai đồng bộ, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã cử đi đào tạo hơn 4.000 lượt cán bộ, có hơn 2,2 triệu lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn (gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước), trong đó cán bộ Công đoàn cơ sở chiếm hơn 75%.

Song song với việc triển khai các nhiệm vụ trên, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã triển khai sâu rộng và thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trong đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, được các cấp Công đoàn cụ thể hóa sát với thực tiễn trong tình hình mới. Giai đoạn 2018- 2023, đã có 2.889.318 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới mang lại giá trị làm lợi 163.724 tỷ đồng, Tổng Liên đoàn đã tặng thưởng 5.233 Bằng Lao động sáng tạo.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư và phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức Công đoàn triển khai phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ thể hóa bằng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với nhiều đổi mới về cách thức, biện pháp thực hiện, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ trực tiếp tham gia, đã thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn, đóng góp tích cực trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin tưởng rằng, với những cách làm đổi mới, sáng tạo và những kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn 2018 - 2023, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (1/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Công đoàn cơ sở (CĐCS) thứ 226 của huyện Thạch Thất.
UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại Hà Nội UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2024 với chủ đề “Ease Into Lightness” - Mùa nhẹ thênh thang, giới thiệu loạt sản phẩm mới với phong cách đa dạng, bảng màu êm dịu, sử dụng chất vải tự nhiên và giàu tính năng.
Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Liên quan đến việc tháo dỡ 150 căn nhà xây trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo, ngày 1/3, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ và thôi việc 1 người.
Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

(LĐTĐ) Người đàn ông nhập viện với chẩn đoán ung thư tế bào gai, vảy nến, theo dõi nhiễm độc thạch tín (asen) mạn tính. Nguyên nhân có thể do sử dụng nước giếng khoan và uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm.

Tin khác

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Mới đây, tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thành phố Hải Phòng), Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023, trao hỗ trợ cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

Ấn tượng Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối Giáo dục huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Tối ngày 29/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao khối GD&ĐT huyện Đông Anh, năm học 2023-2024.
TP.HCM: Công đoàn các cấp làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân

TP.HCM: Công đoàn các cấp làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã triển khai nhiều chương trình chăm lo với nhiều điểm mới, giúp công nhân đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn.
Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

Khích lệ người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề

(LĐTĐ) Song song với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã và đang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024

(LĐTĐ) Hôm nay (28/2), Cụm Thi đua số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2024.
Ca sĩ Quang Dũng, Tùng Dương biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Ca sĩ Quang Dũng, Tùng Dương biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Vào ngày 5/3 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc năm 2024 với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Quang Dũng, Tùng Dương,…
Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (28/2), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.
Sôi nổi tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành GD&ĐT quận Ba Đình

Sôi nổi tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành GD&ĐT quận Ba Đình

(LĐTĐ) Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình năm học 2023 - 2024 thu hút gần 300 vận động viên đến từ 35 đơn vị tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, khiêu vũ.
Ra mắt Cụm thi đua Công đoàn khối doanh nghiệp, đơn vị phối quản trên địa bàn quận Long Biên

Ra mắt Cụm thi đua Công đoàn khối doanh nghiệp, đơn vị phối quản trên địa bàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Ngày 27/2, tại Công ty Xăng dầu khu vực I, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị giao ban với Công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn quận (khối các Công đoàn phối quản).
Xem thêm
Phiên bản di động