M
14:06 | 28/10/2019

Infographic: Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giúp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Đức Hà

Nguồn :