Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, trong đó đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể để hỗ trợ, phát triển thị trường lao động.
Thị trường lao động hứa hẹn phục hồi, phát triển Làm “ấm dần” thị trường lao động nhờ tuyển dụng trực tuyến Phục hồi thị trường lao động đảm bảo an sinh xã hội

Theo Kế hoạch, thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu trong năm 2022 sẽ giải quyết việc làm cho ít nhất 160.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2% (hiện nay là 71,1%); tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%.

Từ nỗ lực phục hồi…

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, cùng với việc kiểm soát dịch bệnh, một trong các giải pháp Thành phố đề ra là tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động. Trước hết, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động
Trao hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19 tại huyện Gia Lâm

Cùng đó, Thành phố tăng cường hỗ trợ về lao động và chuyên gia thông qua các giải pháp như rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng nguồn lao động trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19, những biến động tác động tới phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn xã hội.

Thành phố sẽ rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng chuyên gia, lao động nước ngoài, nhanh chóng xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thủ tục để chuyên gia, lao động nước ngoài sớm làm việc tại Việt Nam, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc thực hiện đúng quy trình cách ly y tế an toàn tại địa phương.

Cùng với xây dựng phần mềm cung cấp thông tin nguồn lao động và kết nối cung cầu lao động trên địa bàn, Thành phố sẽ tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch nhằm tái cấu trúc, nâng cao chất lượng đội ngũ ngành lao động du lịch

Để phát triển thị trường lao động, Thành phố tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả của hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội. Thành phố cũng xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã.

Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lâm giải ngân vốn vay hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Thành phố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; nâng chất lượng công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển... Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ được đổi mới và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn...

Đến thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Cùng với các nhiệm vụ nói trên, thành phố Hà Nội Hà Nội đã đề ra 5 nhóm giải pháp để thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Đó là nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Trong đó, Thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh trang cấp tỉnh (PCI).

Hà Nội thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cơ cấu lại, phục hồi và phát triển ngành Du lịch theo hướng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, giá trị cao...

Đối với nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Thủ đô chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, trong đó, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng.

Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động
Kết nối việc làm trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Để phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm, Thành phố tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo”, Đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và mở rộng công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Với nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, Thành phố khai thác tối đa nhu cầu lao động tại các thị trường mới tiềm năng và các thị trường truyền thống; đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong những lĩnh vực và các nghề mới; hỗ trợ các doanh nghiệp đã có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn lao động trên địa bàn Thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho những lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một nhóm giải pháp nữa được Thành phố đề ra, đó là nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, tập trung các nguồn lực Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả, chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

(LĐTĐ) Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để môn thi đấu Pencak Silat diễn ra an toàn, thuận lợi, thu hút được đông ...
Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Thông qua việc góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm, “Mô ...
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. ...
Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội) mới đây đã có hướng dẫn người lao động ...
Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân ...
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Vào 20h tối nay (23/5), tại Cung Điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại với ...
Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

(LĐTĐ) Có câu hỏi đặt ra là liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ...

Tin khác

Chú trọng tạo việc làm, giúp người lao động vùng bán sơn địa ổn định cuộc sống

Chú trọng tạo việc làm, giúp người lao động vùng bán sơn địa ổn định cuộc sống

(LĐTĐ) Tham gia Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022, người lao động trên địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận có cơ hội ứng tuyển vào 2.500 vị trí, với thu nhập dao động từ 5 đến trên 10 triệu đồng/tháng khi làm việc trong nước và tới hơn 35 triệu đồng/tháng khi làm việc ở nước ngoài.
Gần 2.500 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022

Gần 2.500 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022.
Bình đẳng giới mở ra một tương lai có sức chống chịu tốt hơn cho ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam

Bình đẳng giới mở ra một tương lai có sức chống chịu tốt hơn cho ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam

(LĐTĐ) Trao quyền cho phụ nữ có thể giúp ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19. Điều này đã được chứng minh từ thực tế của một chương trình trọng điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO.
Đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện mới

Đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện mới

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19.
Thực hành nghề tại nước ngoài: Xu hướng lựa chọn của giới trẻ

Thực hành nghề tại nước ngoài: Xu hướng lựa chọn của giới trẻ

(LĐTĐ) Vừa được rèn luyện tay nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn, vừa có điều kiện tích lũy tài chính và đặc biệt được tiếp cận với những cơ hội công việc hấp dẫn... Những cái “được” này đã khiến cho xu hướng học nghề trong nước, ra nước ngoài thực hành được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

Khi du lịch nội địa bùng nổ, các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh về sản phẩm, giá cả hay chất lượng tour mà còn phải ganh đua nhau để "đặt hàng" hướng dẫn viên lành nghề, giàu kinh nghiệm.
Gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh

Gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Ngày 15/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2022.
Thu hút lao động bằng mức lương cạnh tranh

Thu hút lao động bằng mức lương cạnh tranh

(LĐTĐ) Trong trạng thái bình thường mới, sản xuất dần phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các nhóm ngành nghề tiếp tục tăng cao. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn kèm các khoản phụ cấp, chế độ liên quan đến y tế để thu hút lao động.
Thỏa ước lao động tập thể góp phần chống bất bình đẳng

Thỏa ước lao động tập thể góp phần chống bất bình đẳng

(LĐTĐ) Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), báo cáo đầu tiên trong series báo cáo quan trọng về Đối thoại xã hội, thương lượng tập thể có thể thúc đẩy bình đẳng và thúc đẩy tính bao trùm.
TPHCM: Cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động sau dịch

TPHCM: Cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động sau dịch

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi) cho biết, trong điều kiện tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, trong quý II năm 2022, thành phố cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động