M
10/01/2020 12:49

Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội.

ha noi de ra 8 nhiem vu giai phap de phong chong tham nhung “Tham nhũng vặt” diễn biến ngày càng phức tạp
ha noi de ra 8 nhiem vu giai phap de phong chong tham nhung Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đạt kết quả ra sao?
ha noi de ra 8 nhiem vu giai phap de phong chong tham nhung Thủ tướng mong báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong phòng chống tham nhũng

Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

ha noi de ra 8 nhiem vu giai phap de phong chong tham nhung
Chống tham nhũng là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Ảnh minh họa

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực…

Kế hoạch số 01/KH-UBND cũng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, UBND thành phố nhấn mạnh công tác tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước…

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị các biện pháp thực hiện hiệu quả. UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch này.

Hoàng Phúc

Nguồn :