M
19/08/2020 21:45

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có công văn số 2644 CV/BTGTU gửi các cơ quan, đơn vị đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).

Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận
Cần tiếp tục đánh giá tác động của dịch bệnh tới hội viên, đoàn viên để có chính sách hỗ trợ
Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương
3509 1152 dsc 1032
Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Trong đó, tập trung vào các nội dung: Ý nghĩa lịch sử của ngày 15/10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Chặng đường 90 năm công tác dân vận của Đảng gồm: Công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Công tác dân vận trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), Công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ 1975 đến nay), Bài học kinh nghiệm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục làm tốt công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới.

PV

Nguồn :