M
15/07/2020 21:48

Hà Nội sẽ kết hợp giữa “diện” và “điểm” trong công tác dân vận

(LĐTĐ) Chiều 15/7, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tạo đột phá để xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc với quy mô 600 nghìn dân
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì họp về tổ chức bộ máy, biên chế
Tìm giải pháp "tăng tốc" quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì buổi làm việc.

4201 2b389c6e81347d6a2425
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trên địa bàn Thủ đô, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, công tác dân vận không ngừng được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện bài bản, nghiêm túc.

Trong 10 năm qua, toàn Thành phố tổ chức 27.739 cuộc giám sát, 6.889 hội nghị phản biện xã hội. Từ 2013-2020, cấp Thành phố tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; cấp quận, huyện, thị xã tổ chức 144 hội nghị đối thoại định kỳ; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 2.048 hội nghị đối thoại định kỳ.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với 39.427 mô hình “Dân vận khéo ” được đăng ký đã có 10.272 mô hình được công nhận, biểu dương và khen thưởng.

Đặc biệt, qua phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đến nay Hà Nội có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 356/382 xã (tỷ lệ 93,2%) đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, dù năm 2020 ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tính đến ngày 30/6/2020, đã có 2.310/2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội (đạt 100%); Thành đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm 3 đơn vị đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến ngày 10/7/2020, đã có 11/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức Đại hội (có 7 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội) và dự kiến có 50% Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đã thực hiện đã sắp xếp giảm 5 xã, phường; sắp xếp 7.968 thôn, tổ dân phố còn 5.260 thôn, tổ dân phố (giảm 2.708 thôn, tổ dân phố); giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng thời, từ năm 2012 đến nay đã thành lập mới 1.465 tổ chức Đảng, phát triển được 8.411 đảng viên mới, thành lập được 5.164 tổ chức đoàn thể với 365.847 đoàn viên, hội viên…

4203 image gallery 5
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội có khối lượng công việc lớn với tính chất đa dạng, phong phú và nhiều việc khó, phức tạp. Tuy nhiên, Hà Nội đã triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ về công tác dân vận theo Quyết định 290-QĐ/TW trên địa bàn Thành phố bài bản và đạt kết quả khá toàn diện. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 và đây là “đặc sản” của Hà Nội.

Theo ông Vương Đình Huệ, Hà Nội luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch Mặt trận đều là Thường vụ cấp ủy. Một trong những phương hướng công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố khóa tới là phải kết hợp giữa “diện” và “điểm”. Đó là triển khai công tác dân vận toàn diện trên các lĩnh vực song vẫn phải có điểm nhấn. Ông Huệ cho biết, sau khi Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, Thành ủy sẽ nghiên cứu để ban hành một nghị quyết chuyên đề sâu hơn về công tác dân vận.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW. Những kết quả của Hà Nội đã góp phần to lớn trong thực hiện công tác dân vận của Đảng.

Bà Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, từ đó đem lại hiệu quả trong phục vụ người dân. Quá trình thực hiện cần gắn với các văn bản khác của Đảng về công tác dân vận để tạo sự gắn kết không tách rời; tập trung giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong hệ thống chính trị để thực hiện công tác dân vận và làm cho người dân tin tưởng vào Đảng. “Cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác dân vận”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :