M
30/05/2021 16:53

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố có công văn số 294/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2021).

Yên Mỹ, Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử Huyện Ứng Hòa đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử Tăng cường thông tin tuyên truyền về bầu cử tới người lao động

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền, kỷ niệm về sự kiện bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, kết hợp với tuyên truyền kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công đoàn các cấp tập trung tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm tuyên truyền, trên internet và các trang mạng xã hội đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động xây dựng clip ngắn về tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên internet và mạng xã hội.

Liên đoàn Lao động Thành phố lưu ý, công tác tuyên truyền về sự kiện phải gắn với công tác tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo công tác triển khai thực hiện về Liên đoàn Lao động Thành phố.

P.Diệp

Nguồn :