M
11/05/2021 15:30

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm

Tăng cường thông tin tuyên truyền về bầu cử tới người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đề nghị các công đoàn cơ sở tăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm Quận Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã có văn bản gửi các công đoàn cơ sở đề nghị tăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đảm bảo chính xác, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để đăng tải tin bài trên các trang Facebook của quận.

Liên đoàn Lao động quận phân công cán bộ phụ trách theo dõi, bám sát địa bàn để phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm tình hình dư luận và làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thứ hai hàng tuần và báo cáo đột xuất về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Liên đoàn Lao động quận cũng đề nghị Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động là người ngoại tỉnh, đăng ký tạm trú và có tên trong danh sách cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn quận cần rà soát, nắm chắc danh sách để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia bầu cử đúng quy định.

T.Vũ

Nguồn :