M
24/06/2020 20:22

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (2010 - 2020); biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua
Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020
Chủ động, tích cực trong “cuộc chiến” chống Covid-19

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết: Trong 10 năm qua, Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLÐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đầy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn quận Ba Đình triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

day manh phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha 109680
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao giấy khen cho các tập thể nữ công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020.

Cụ thể, hàng năm, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đều tập trung chỉ đạo Ban Nữ công chủ động xây dựng chương trình công tác cụ thể, đề ra các mục tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới.

Thông qua các hoạt động như tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách có liên quan đến lao động nữ, kiến thức về giới, về gia đình đã giúp cho nữ công nhân viên chức có điều kiện tiếp cận thông tin, hiểu biết hơn về chính sách, pháp luật để tự bảo vệ mình.

Trong 10 năm, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 32 cuộc với gần 10 nghìn lượt người tham gia; tổ chức 22 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho trên 5.500 lượt cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công.

day manh phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha 109680
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành trao giấy khen cho nữ công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Quận cũng thường xuyên quan tâm và tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015 của Chính phủ… tới các doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ; tập trung hướng dẫn lao động nữ ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn Ban Nữ công công đoàn cơ sở tham gia xây dựng nội dung thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn cho người lao động nữ và coi đây là một trong những biện pháp hiệu quả trong thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình còn tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm tới đội ngũ cán bộ nữ trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát triển; bồi dưỡng nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu giới thiệu cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu tham gia cán bộ chủ chốt ở quận, cơ sở và các cấp công đoàn phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Ngoài ra, hàng năm, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đều xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động nữ công và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động nhằm động viên nữ công nhân viên chức lao động thi đua trong lao động sản xuất, công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn hóa, tổ chức tốt chăm sóc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đặng, tiến bộ và hạnh phúc. Qua phong trào đã tạo động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác và tự khẳng định mình trong mọi lĩnh vực.

Với những biện pháp cụ thể, phù hợp với thực tế của từng loại hình công đoàn cơ sở, trong 10 năm qua đã có trên 10.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu Lao động giỏi, Công nhân giỏi, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, Người tốt - Việc tốt các cấp; 582 tập thể và gần 52.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp cơ sở; 98 tập thể và 730 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cấp quận; 7.630 sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công đoàn khen thưởng; 191 nữ công nhân viên chức lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn...

day manh phong trao thi dua gioi viec nuoc dam viec nha 109680
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình trao giấy khen cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

“Có thể khẳng định, thành tích của nữ công nhân viên chức lao động trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã đóng góp một phần đáng kể vào thành tích chung của quận trong những năm qua” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đạt được sau 10 thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chị thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đề nghị Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cần khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động; cụ thể hóa các phong trào thi đua, mục tiêu nội dung tiêu chuẩn các phong trào thi đua cho phù hợp với từng đơn vị, ngành nghề; tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn để làm tốt hơn nữa vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhận viên chức lao động, đặc biệt là các chế độ chính sách cho các lao động nữ.

P.T

Nguồn :