M
TIN MỚI NHẬN

Tag: phong trào thi đua - Tin bài liên quan

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

08:32 | 29/10/2020

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đồng thời thực hiện tốt công tác khen thưởng để nhân rộng điển hình tiên tiến. Tại nhiều đơn vị Công đoàn cơ sở, công tác này được phát huy hiệu quả góp phần khắc phục khó khăn, tạo khí thế thi đua lao động hăng hái, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện văn hóa công sở

13:43 | 25/10/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với thực hiện văn hóa công sở và nơi cộng cộng; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, đã góp phần tích cực cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

15:37 | 22/10/2020

(LĐTĐ) Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

13:29 | 22/10/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2016 - 2020).

Nông dân với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới

08:13 | 17/10/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã vận động đông đảo nông dân tham gia dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động và đóng góp ý kiến vào qui hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương.

Triển khai phong trào thi đua gắn với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị

19:55 | 15/10/2020

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới người lao động. Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước tới công nhân, viên chức, người lao động tại các công đoàn cơ sở.

Sở Xây dựng Hà Nội phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

11:52 | 07/10/2020

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Khơi dậy lòng yêu nước qua các phong trào thi đua

15:46 | 03/10/2020

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Người mù thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, tự tin, tự trọng của các cán bộ, hội viên và người lao động trên từng lĩnh vực công tác hội ở các quận, huyện hội.

Động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế

11:02 | 29/09/2020

(LĐTĐ) Từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Nữ công nhân viên chức lao động nỗ lực đóng góp cho phong trào thi đua

08:24 | 29/09/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn cơ sở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả

14:35 | 28/09/2020

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cán bộ công đoàn phải tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Góp phần xây dựng trường học hạnh phúc

08:25 | 26/09/2020

(LĐTĐ) Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề để nâng cao năng lực nghề nghiệp nhà giáo góp phần xây dựng trường học hạnh phúc năm học 2020 - 2021”.

Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua

11:39 | 24/09/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm động viên và tôn vinh những công nhân, viên chức, lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh tạo. Có thể nói, phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của công ty và đơn vị.

Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

18:21 | 22/09/2020

(LĐTĐ) Từ 27-28/9, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Tham dự Đại hội có 464 đại biểu, trong đó 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương.

Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Phát động nhiều phong trào thi đua

09:13 | 22/09/2020

(LĐTĐ) Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công đoàn trường đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua góp phần quan trọng trong việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên nhân viên, giúp họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Trước         Sau