M
17:55 | 22/09/2019

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, góp phần để công nhân viên chức lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, ngay từ những tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

day manh cong tac cham lo doi song cho nguoi lao dong Hàng chất lượng, giá ưu đãi đến tay người lao động: Niềm vui nhân đôi
day manh cong tac cham lo doi song cho nguoi lao dong Tất cả vì quyền lợi người lao động
day manh cong tac cham lo doi song cho nguoi lao dong Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 3 ngày nghỉ lễ trong năm
day manh cong tac cham lo doi song cho nguoi lao dong
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Theo đó, các cấp Công đoàn quận đã chăm lo tốt công tác chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động đảm bảo tiền lương, thưởng; các đơn vị sản xuất kinh doanh đều có tháng lương thứ 13. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận đã chăm lo tốt tới các trường hợp người lao động có khó khăn đặc biệt, con công nhân viên chức lao động bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; đã xét và trợ cấp cho 154 công nhân viên chức lao động có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 83 con công nhân viên chức lao động bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền hơn 149 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân cũng thay mặt Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao trợ cấp và tặng quà cho 107 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận mỗi xuất trợ cấp là 500.000 đồng; theo báo cáo nhanh, các Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp khó khăn khác của đơn vị với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng…

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống người lao động, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động cũng được Liên đoàn Lao động quân Thanh Xuân chú trong quan tâm. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp. Kết quả, đến nay đã có 22/22 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) và có 62/138 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động đạt tỷ lệ 44,93%.

Thông qua tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng quy chế đối thoại, Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; lựa chọn thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bàn các biện pháp tìm việc làm cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Bên cạnh đó, trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, Liên đoàn Lao động quận đã phát động hưởng ứng chương trình với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, Vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe, an sinh cho người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Thanh Xuân, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động xây dựng nội dung chỉ đạo cơ sở và tổ chức hoạt động, triển khai kịp thời các nội dung kế hoạch và hướng dẫn tới cơ sở; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị người lao động;

Các hoạt động Tháng Công nhân tiếp tục hướng về cơ sở; các hoạt động xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tranh thủ được sự tạo điều kiện của Quận ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, khẳng định vai trò, vị trí của các cấp công đoàn trong công nhân viên chức lao động, trong các doanh nghiệp và hệ thống chính trị.

Đỗ Đạt

Nguồn :