M
07/05/2021 18:50

Đảm bảo 100% cử tri là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia bầu cử

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải khẩn trương chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, thống kê, lập danh sách công nhân lao động là đối tượng cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại khu nhà ở công nhân, đảm bảo 100% cử tri là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia bầu cử sớm, đúng luật; đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Đảm bảo an toàn để cử tri là đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử theo quy định Hơn 84.000 lượt công nhân, viên chức, lao động thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Tổng Liên đoàn yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường mới đây đã ký Công văn số 253/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công văn nêu, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô bám sát thực hiện nội dung Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 04/02/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 115/LĐLĐ ngày 11/3/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Đảm bảo 100% cử tri là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia bầu cử
Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn ngày 15/4/2021.

Trước hết, các cấp Công đoàn cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tới đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đảm bảo chính xác, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để đăng tải tin bài trên các trang Facebook của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực kết nối, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia tương tác, chia sẻ thông tin về cuộc bầu cử trên các trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần phân công cán bộ phụ trách theo dõi, bám sát địa bàn để phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở nắm tình hình dư luận và làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thứ Hai hàng tuần và báo cáo đột xuất về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đông công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất là người ngoại tỉnh, đăng ký tạm trú và có tên trong danh sách cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội cần rà soát, nắm chắc danh sách để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia bầu cử đúng quy định.

Riêng với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị phải khẩn trương chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, thống kê, lập danh sách công nhân lao động là đối tượng cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại khu nhà ở công nhân tại địa chỉ: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/5/2021 để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, đảm bảo 100% cử tri là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia bầu cử sớm, đúng luật vào ngày 23/5/2021, đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Phạm Diệp

Nguồn :