M
06/05/2021 17:15

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký Công văn số 224/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Vận động công nhân viên chức lao động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” Vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử Vận động công nhân viên chức lao động chủ động khai báo y tế khi cần thiết

Công văn nêu, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống Công đoàn; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là cuộc bầu cử), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân”, gồm 5 hoạt động chính.

Trước hết, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô (đặc biệt vận động đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên thuộc Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp, giáo dục) tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, địa chỉ https://congdoanvietnam.org do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Thời gian từ 3/5 đến 23h55 ngày 16/5 diễn ra cuộc thi.

Cùng đó, các cấp Công đoàn phát động, tích cực chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thời gian thực hiện từ 17/5 đến 23/5/2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động
Công đoàn vận động công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam

Công đoàn cần đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử. Các cấp Công đoàn Thủ đô nhất là Công đoàn cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử đồng thời vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử.

Công đoàn các cấp tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố lưu ý các đơn vị lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ Công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

Kết thúc cuộc thi, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thi, biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân tích cực, có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Phạm Diệp

Nguồn :