M
24/03/2021 19:05

Công đoàn Viên chức Thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020, Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong cán bộ công chức viên chức lao động năm 2021.

“Chất men” phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ Những kinh nghiệm hay khi triển khai

Năm 2020 là năm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Ban Nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động đến cán bộ công chức viên chức lao động. Cụ thể như: làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ cán bộ công chức viên chức lao động điển hình tiên tiến xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất.

Công đoàn Viên chức Thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố, tặng giấy khen cho các cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020.

Cùng đó, Ban Chấp hành, Ban Nữ công các Công đoàn cơ sở đã triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị, động viên nữ cán bộ công chức viên chức hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ cán bộ công chức viên chức lao động đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và sự phân công ứng trực thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu công việc.

Nhằm phát huy tài năng, trí tuệ và những đức tính tốt đẹp của nữ cán bộ công chức viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và Thành phố năm 2021, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới các Công đoàn cơ sở và tới từng nữ cán bộ công chức viên chức lao động.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 do Công đoàn Viên chức Thành phố phát động tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội.

Cùng đó, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công chức viên chức lao động, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ công chức viên chức lao động; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.

Đặc biệt đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ các trường hợp nữ cán bộ công chức viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khen thưởng con cán bộ công chức viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập hoặc vượt khó học giỏi.

Đồng thời, tham gia với lãnh đạo chuyên môn của các cơ quan, đơn vị khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ cán bộ công chức viên chức lao động được học tập, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát hiện, giới thiệu những nữ cán bộ công chức viên chức lao động ưu tú, trưởng thành từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc tham gia vào các cấp uỷ, bộ máy lãnh đạo Công đoàn, chính quyền các cấp.

Đặc biệt, tăng cường sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn đối với công tác vận động nữ cán bộ công chức viên chức lao động; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố.

Lương Hằng

Nguồn :