Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm

(LĐTĐ) Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động Thủ đô từng bước được cải thiện. Thu nhập của công nhân lao động cơ bản được đảm bảo theo quy định, đều tăng qua các năm, tiền lương bình quân năm 2008 của người lao động trên 2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 đã tăng lên mức 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Ngày 11/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Số doanh nghiệp và số lao động toàn Thành phố ngày càng tăng, hiện có khoảng 270.000 doanh nghiệp, với trên 2,7 triệu lao động.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực.

Các cấp, các ngành đã xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị; xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều đề án, dự án nhằm bồi dưỡng, đào tạo và chăm lo cho công nhân lao động; phối hợp cùng các doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, trong công tác triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm, tập trung tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động... từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và bản lĩnh chính trị của công nhân lao động đã được nâng lên.

Cụ thể, xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục cho đội ngũ công nhân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, liên tục, đóng vai trò quyết định hiệu quả công tác, lao động, sản xuất; là nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các cấp ủy đảng, chính quyền các ngành Thành phố đã quan tâm phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Công đoàn các cấp, gắn thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hà Nội: Thu nhập của công nhân lao động tăng hơn 3 lần sau 15 năm
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà báo cáo tại Hội nghị.

Các phong trào thi đua, các cuộc thi được cấp Công đoàn Thủ đô phát động tổ chức gắn với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, ngành, địa phương và cơ sở...

Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn các cấp quan tâm, từng bước được cải thiện. Thu nhập của công nhân lao động cơ bản được đảm bảo theo quy định, đều tăng qua các năm, tiền lương bình quân năm 2008 của người lao động trên 2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 đã tăng lên mức 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, các nguồn quỹ cho vay đã cơ bản giải quyết được nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của người lao động... Việc chăm lo về nhu cầu nhà ở cho công nhân cũng được Thành phố quan tâm đầu tư như: Dự án thí điểm xây dựng nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Ðông Anh. Dự án có diện tích 20 ha, gồm 24 đơn nguyên nhà năm tầng, bốn tòa nhà 15 tầng, đáp ứng khoảng 12.000 chỗ ở; dự án nhà ở tại khu Công nghệ cao Hòa lạc, các khu công nghiệp Thạch Thất, Thăng Long và Phú Nghĩa...

Các cấp công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà CNVCLĐ đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đáng chú ý, hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động.

Trong 5 năm (2018-2023) đã có 2.745 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và 99 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của công nhân lao động, các ý kiến, kiến nghị cũng đã được Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành kịp thời giải đáp tại hội nghị. Chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày một nâng cao, các quy định của pháp luật với các điều khoản cụ thể thiết thực, có lợi hơn cho người lao động được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động luôn được duy trì hiệu quả, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn Thành phố đã chi hỗ trợ cho 1,4 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền gần 645 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; “Chuyến xe 0 đồng”; “Chợ Tết công đoàn”, các hoạt động chăm lo nhân Tháng Công nhân hàng năm… Thông qua hoạt động của Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn Thủ đô...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp được Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng Đảng trong công nhân lao động được quan tâm, thực hiện. Trong 15 năm qua các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu 117.738 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, đã có 101.695 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (trong đó có 12% đoàn viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực được kết nạp Đảng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. Trong đó, có một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tầm quan trọng của Nghị quyết; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện Nghị quyết chưa cụ thể, còn chung chung, thiếu kiểm tra, giám sát định kỳ.

Thực tế hiện nay, đời sống công nhân lao động nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập tuy đảm bảo với mức lương tối thiểu theo quy định nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Một số doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, bảo hộ lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong 15 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, nhằm xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu

Bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu

(LĐTĐ) Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tối ngày 18/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất với chủ đề “Những bản hùng ca đất nước”.
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

(LĐTĐ) Hôm nay (19/5), Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024) - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mỗi chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng, về "cần, kiệm, liêm, chính", về đại đoàn kết để xây dựng đất nước phồn vinh; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Lối sống giản dị, thanh cao của Bác là một nét đẹp văn hóa cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo.
Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Cảnh báo trang Facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

(LĐTĐ) Thời gian cần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/5, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác

(LĐTĐ) Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ứng dụng số hoá và bố trí thêm nhiều không gian trải nghiệm cho du khách.
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Hệ thống 64 camera an ninh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ nhận diện biển số xe đối tượng phạm tội lưu thông trên đường và báo động về hệ thống chuông tại trụ sở công an phường.

Tin khác

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

(LĐTĐ) Hôm nay (19/5), Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024) - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mỗi chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng, về "cần, kiệm, liêm, chính", về đại đoàn kết để xây dựng đất nước phồn vinh; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

Lối sống giản dị, thanh cao của Bác là một nét đẹp văn hóa cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo.
Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Liên kết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học”.
Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

(LĐTĐ) Tại Hội thảo “Khôi phục niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ: Tầm nhìn và Giải pháp” diễn ra ngày 16/5 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã thảo luận về cải tiến sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tư vấn, nhằm củng cố niềm tin của công chúng, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
TP.HCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

TP.HCM: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang hoàn thiện đề án "Thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" thực hiện theo Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàn Kiếm

Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 cho đảng viên lão thành quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội triển khai các giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai

Hà Nội triển khai các giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các xã, phường, thị trấn năm 2024.
Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Sáng 13/5, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

(LĐTĐ) Tối 11/5, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 và chương trình nghệ thuật "Vầng dương trời Việt" nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).
Hà Nội: Tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành

Hà Nội: Tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành

(LĐTĐ) Ngày 11/5, tuổi trẻ toàn thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô với 1 điểm cầu cấp Thành phố (tại trụ sở Thành ủy Hà Nội) và 579 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô. Đây là sự kiện chào đón đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động