Chìa khóa giúp ổn định quan hệ lao động

(LĐTĐ) Việc đảm bảo các điều kiện lao động bền vững cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trở thành một giá trị cạnh tranh trong xúc tiến thương mại, cũng như đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Do vậy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô hiến kế nâng cao chất lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể Công đoàn Thủ đô bàn giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Công cụ quan trọng trong đại diện, bảo vệ người lao động

Tại Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố cho biết: LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn.

Chìa khóa giúp ổn định quan hệ lao động
Cán bộ LĐLĐ quận Long Biên đại diện cho người lao động thương lượng, đàm phán về TƯLĐTT với chủ sử dụng lao động tại doanh nghiệp.

Các cuộc thương lượng tập thể thành công là căn cứ để sửa đổi, bổ sung và ký kết mới các bản TƯLĐTT theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động năm 2019; đảm bảo đời sống, phúc lợi tốt hơn cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương trên, những năm gần đây, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, trong năm 2021, số lượng các bản TƯLĐTT được sửa đổi, ký mới đạt 1.108 bản (tăng 400% so với năm 2020).

Tính đến 30/4/2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại được gần 2.900 bản TƯLĐTT. Một số Công đoàn cấp trên cơ sở tiêu biểu, đạt kết quả cao trong thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT như: LĐLĐ các quận Long Biên, Hà Đông; LĐLĐ các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đan Phượng, Phúc Thọ; Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn các Tổng Công ty: Thương mại, Du lịch...

Tuy nhiên, ông Tạ Văn Dưỡng cũng nêu lên thực tế, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT của Công đoàn Thủ đô vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng TƯLĐTT còn thấp so với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô; chất lượng một số TƯLĐTT chưa tốt, tỷ lệ xếp loại C, D còn cao; kỹ năng thương lượng của một số cán bộ Công đoàn còn hạn chế, chưa chủ động đưa ra nội dung để thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc… do đó cần có các giải pháp nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong thời gian tới.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT trên địa bàn quận Long Biên, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: TƯLĐTT được ví như một “Bộ luật Lao động con” tại mỗi doanh nghiệp. Một bản TƯLĐTT có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ và giải quyết mối các quan hệ lao động trong doanh nghiệp; trong đó, có những thỏa thuận với nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ ăn ca, thăm quan nghỉ mát…

Nhấn mạnh thương lượng tập thể được coi là chìa khóa giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng tại mỗi doanh nghiệp, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho rằng: Một bản TƯLĐTT có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và giải quyết các mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Kết quả, đến nay trên địa bàn quận Long Biên đã có 210/231 Công đoàn cơ sở đã ký TƯLĐTT (đạt 90,9%), trong đó 64,3% bản TƯLĐTT chấm điểm đạt loại A, B. 100% bản TƯLĐTT có lợi hơn, đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận còn thực hiện tốt vai trò của đại diện người lao động đối với những đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn. Đến nay, LĐLĐ quận đã đại diện người lao động tiến hành thương lượng, ký kết được TƯLĐTT với 11 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Nâng cao vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên cơ sở, những năm qua, nhiều Công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc trong việc thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT mang lại những điều khoản có lợi cho người lao động, song vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa với chủ sử dụng lao động. Chia sẻ kinh nghiệm tại cơ sở, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex cho biết: Xác định người lao động là tài sản của doanh nghiệp, do đó hằng năm, hằng tháng, hằng ngày, cán bộ Công đoàn phải thường xuyên trao đổi với chủ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

Những điều khoản đưa ra trong TƯLĐTT phải đảm bảo có lợi cho cả người lao động và doanh nghiệp. “Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT có thành công hay không, có vai trò rất lớn của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, không chỉ uy tín với người lao động mà phải uy tín với chủ doanh nghiệp nữa”, ông Hưng nhấn mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, nhiều cán bộ Công đoàn cho rằng, để đạt được hiệu quả cao trong công tác thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT, bên cạnh vai trò của Công đoàn cơ sở, không thể thiếu vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở. Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động này, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, Công đoàn cấp trên cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc kề vai, sát cánh cùng cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia thương lượng, đàm phán với chủ sử dụng lao động.

“Thời gian qua, chúng tôi luôn đồng hành với Công đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn, tư vấn kịp thời; tập huấn, mạn đàm để cùng chia sẻ kinh nghiệm. LĐLĐ huyện đã mời các Công đoàn cơ sở chưa ký kết TƯLĐTT trao đổi kinh nghiệm với đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết thành công; đồng thời xây dựng bản Dự thảo mẫu TƯLĐTT, để các Công đoàn cơ sở vận dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Trong quá trình thương lượng, nếu Công đoàn cơ sở gặp khó khăn, lãnh đạo LĐLĐ huyện sẽ trực tiếp xuống cơ sở, gặp lãnh đạo doanh nghiệp để cùng bàn giải pháp tháo gỡ. Thực tế qua những buổi làm việc như vậy, hiệu quả, chất lượng ký kết TƯLĐTT tại cơ sở được nâng lên rõ rệt”, ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết.

Tại Tọa đàm, nhấn mạnh công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ Thành phố trong 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho rằng, các cấp Công đoàn cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu, người được phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thực hiện TƯLĐTT, từ đó sẽ có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở phải sâu sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở; tạo được uy tín với chủ sử dụng lao động thông qua việc đối thoại thường xuyên với chủ sử dụng lao động, góp phần tạo sự gắn kết, cùng hướng tới mục tiêu: Việc làm bền vững và phúc lợi tốt hơn cho người lao động./.

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho sự trưởng thành

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho sự trưởng thành

(LĐTĐ) Chúng tôi luôn suy nghĩ, mình là người lao động, dù lao động trí óc hay lao động chân tay, việc nặng nhọc hay làm bàn giấy; làm trong các ...
Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm ...
Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

(LĐTĐ) Ngay sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, hàng ngàn cổ động viên Hà Nội đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng ...
Hạ Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và không để thủng lưới bàn nào

Hạ Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và không để thủng lưới bàn nào

(LĐTĐ) Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan và giành tấm Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 31. ...
Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Thạch Thất, Ban Tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao ...
Góp sức cho kỳ SEA Games 31 thành công

Góp sức cho kỳ SEA Games 31 thành công

(LĐTĐ) SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho ...
Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã phối hợp các phòng, ngành chức năng của huyện kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 2022, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức chương trình biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

(LĐTĐ) Mới đây, tại Công ty TNHH Nam Sơn, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lễ kết nạp lớp đoàn viên công đoàn tháng năm và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động.
Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, ngày 21/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Bệnh viện Giao Thông vận tải Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội.
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần XNK Quốc tế Omizu ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, tích cực giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, góp phần phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp.
Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/5, tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Thủy Lợi tưng bừng diễn ra Hội khỏe cán bộ, giảng viên, người lao động Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2022. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tới dự.
Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022 báo công dâng Bác

Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022 báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Ngày 21/5, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô và 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022 do đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dẫn đầu đã trang trọng làm Lễ báo công dâng Bác những thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô thời gian qua.
Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ra sức thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô ra sức thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Phát biểu tại Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô quyết tâm ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất trên các lĩnh vực lao động sản xuất; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.
Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Phú Xuyên

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 và biểu dương nữ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.
Chăm sóc tốt hơn sức khoẻ người lao động "hậu" Covid-19

Chăm sóc tốt hơn sức khoẻ người lao động "hậu" Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (20/5), thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe “hậu Covid-19” cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tổng Liên đoàn.
Khi Công đoàn cùng tham gia "hiến kế" xây dựng trường học thân thiện

Khi Công đoàn cùng tham gia "hiến kế" xây dựng trường học thân thiện

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2 (2021-2025), Trường Mầm non Tả Thanh Oai A luôn bám sát sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì. Trên cơ sở đó, Ban Giám hiệu cùng Công đoàn Nhà trường đã xây dựng kế hoạch có lộ trình qua từng năm học.
Xem thêm
Phiên bản di động