Chìa khóa giúp ổn định quan hệ lao động

(LĐTĐ) Việc đảm bảo các điều kiện lao động bền vững cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trở thành một giá trị cạnh tranh trong xúc tiến thương mại, cũng như đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Do vậy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô hiến kế nâng cao chất lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể Công đoàn Thủ đô bàn giải pháp nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Công cụ quan trọng trong đại diện, bảo vệ người lao động

Tại Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố cho biết: LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn xác định hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động của tổ chức Công đoàn.

Chìa khóa giúp ổn định quan hệ lao động
Cán bộ LĐLĐ quận Long Biên đại diện cho người lao động thương lượng, đàm phán về TƯLĐTT với chủ sử dụng lao động tại doanh nghiệp.

Các cuộc thương lượng tập thể thành công là căn cứ để sửa đổi, bổ sung và ký kết mới các bản TƯLĐTT theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động năm 2019; đảm bảo đời sống, phúc lợi tốt hơn cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương trên, những năm gần đây, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, trong năm 2021, số lượng các bản TƯLĐTT được sửa đổi, ký mới đạt 1.108 bản (tăng 400% so với năm 2020).

Tính đến 30/4/2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại được gần 2.900 bản TƯLĐTT. Một số Công đoàn cấp trên cơ sở tiêu biểu, đạt kết quả cao trong thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT như: LĐLĐ các quận Long Biên, Hà Đông; LĐLĐ các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đan Phượng, Phúc Thọ; Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn các Tổng Công ty: Thương mại, Du lịch...

Tuy nhiên, ông Tạ Văn Dưỡng cũng nêu lên thực tế, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT của Công đoàn Thủ đô vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng TƯLĐTT còn thấp so với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô; chất lượng một số TƯLĐTT chưa tốt, tỷ lệ xếp loại C, D còn cao; kỹ năng thương lượng của một số cán bộ Công đoàn còn hạn chế, chưa chủ động đưa ra nội dung để thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc… do đó cần có các giải pháp nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong thời gian tới.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT trên địa bàn quận Long Biên, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: TƯLĐTT được ví như một “Bộ luật Lao động con” tại mỗi doanh nghiệp. Một bản TƯLĐTT có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ và giải quyết mối các quan hệ lao động trong doanh nghiệp; trong đó, có những thỏa thuận với nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, chế độ ăn ca, thăm quan nghỉ mát…

Nhấn mạnh thương lượng tập thể được coi là chìa khóa giúp giảm thiểu và giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng tại mỗi doanh nghiệp, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho rằng: Một bản TƯLĐTT có chất lượng sẽ là công cụ quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và giải quyết các mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Kết quả, đến nay trên địa bàn quận Long Biên đã có 210/231 Công đoàn cơ sở đã ký TƯLĐTT (đạt 90,9%), trong đó 64,3% bản TƯLĐTT chấm điểm đạt loại A, B. 100% bản TƯLĐTT có lợi hơn, đạt được nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận còn thực hiện tốt vai trò của đại diện người lao động đối với những đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn. Đến nay, LĐLĐ quận đã đại diện người lao động tiến hành thương lượng, ký kết được TƯLĐTT với 11 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Nâng cao vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên cơ sở, những năm qua, nhiều Công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc trong việc thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT mang lại những điều khoản có lợi cho người lao động, song vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa với chủ sử dụng lao động. Chia sẻ kinh nghiệm tại cơ sở, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex cho biết: Xác định người lao động là tài sản của doanh nghiệp, do đó hằng năm, hằng tháng, hằng ngày, cán bộ Công đoàn phải thường xuyên trao đổi với chủ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.

Những điều khoản đưa ra trong TƯLĐTT phải đảm bảo có lợi cho cả người lao động và doanh nghiệp. “Công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT có thành công hay không, có vai trò rất lớn của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, không chỉ uy tín với người lao động mà phải uy tín với chủ doanh nghiệp nữa”, ông Hưng nhấn mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, nhiều cán bộ Công đoàn cho rằng, để đạt được hiệu quả cao trong công tác thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT, bên cạnh vai trò của Công đoàn cơ sở, không thể thiếu vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở. Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động này, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, Công đoàn cấp trên cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc kề vai, sát cánh cùng cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia thương lượng, đàm phán với chủ sử dụng lao động.

“Thời gian qua, chúng tôi luôn đồng hành với Công đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn, tư vấn kịp thời; tập huấn, mạn đàm để cùng chia sẻ kinh nghiệm. LĐLĐ huyện đã mời các Công đoàn cơ sở chưa ký kết TƯLĐTT trao đổi kinh nghiệm với đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết thành công; đồng thời xây dựng bản Dự thảo mẫu TƯLĐTT, để các Công đoàn cơ sở vận dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Trong quá trình thương lượng, nếu Công đoàn cơ sở gặp khó khăn, lãnh đạo LĐLĐ huyện sẽ trực tiếp xuống cơ sở, gặp lãnh đạo doanh nghiệp để cùng bàn giải pháp tháo gỡ. Thực tế qua những buổi làm việc như vậy, hiệu quả, chất lượng ký kết TƯLĐTT tại cơ sở được nâng lên rõ rệt”, ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết.

Tại Tọa đàm, nhấn mạnh công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ Thành phố trong 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho rằng, các cấp Công đoàn cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu, người được phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thực hiện TƯLĐTT, từ đó sẽ có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở phải sâu sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở; tạo được uy tín với chủ sử dụng lao động thông qua việc đối thoại thường xuyên với chủ sử dụng lao động, góp phần tạo sự gắn kết, cùng hướng tới mục tiêu: Việc làm bền vững và phúc lợi tốt hơn cho người lao động./.

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Cảnh báo 508 cuộc tấn công mạng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2023

(LĐTĐ) Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20 đến hết ngày 26/1, việc đảm bảo an toàn thông tin mạng đã được các cơ quan, tổ ...
Kịp thời dập tắt đám cháy khu nhà xưởng tại quận Nam Từ Liêm

Kịp thời dập tắt đám cháy khu nhà xưởng tại quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin về vụ cháy kho xưởng ở đầu làng Ngọc Trục (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà ...
Công sở Hà Nội thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính sau Tết

Công sở Hà Nội thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính sau Tết

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ngay từ những ngày đầu năm 2023, ...
Quận Nam Từ Liêm phát động trồng 1.000 cây xanh dịp Xuân Quý Mão 2023

Quận Nam Từ Liêm phát động trồng 1.000 cây xanh dịp Xuân Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Sáng ngày 30/1 (Tức mùng 9 Tết Quý Mão), quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý ...
Phong phú sắc thái di sản văn hóa Bắc Ninh

Phong phú sắc thái di sản văn hóa Bắc Ninh

(LĐTĐ) Hai ngày cuối tuần vừa qua, đông đảo người dân Thủ đô đã đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để tham gia chương trình Vui xuân Quý Mão ...
Giá tiêu dùng tăng nhẹ do ảnh hưởng chi tiêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Giá tiêu dùng tăng nhẹ do ảnh hưởng chi tiêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(LĐTĐ) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một số nhóm mặt hàng cũng tăng khá cao, do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó có ...
Infographic: 5 trường hợp Thẩm phán không được phân công giải quyết án

Infographic: 5 trường hợp Thẩm phán không được phân công giải quyết án

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền ...

Tin khác

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động có thêm động lực, an tâm làm việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu và LĐLĐ huyện Sóc Sơn. Cùng đi có đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị

(LĐTĐ) Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động tại báo Lao động Thủ đô và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, ấn tượng nhất

Báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, ấn tượng nhất

(LĐTĐ) Sáng nay (27/1, tức mùng 6 Tết) - ngày đi làm đầu tiên của năm mới Quý Mão - thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn.
LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Sáng 27/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng đoàn công tác LĐLĐ Thành phố đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại LĐLĐ huyện Thạch Thất.
Hiệu quả từ thước đo hoạt động

Hiệu quả từ thước đo hoạt động

(LĐTĐ) Mặc dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, “biến khó khăn thành hành động”, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Quý Mão 2023 này.
Nơi gửi trọn niềm tin yêu

Nơi gửi trọn niềm tin yêu

(LĐTĐ) Luôn linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều vì người lao động (NLĐ), trong năm qua các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, qua đó khẳng định vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn cũng như sự tin yêu, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Trong niềm hân hoan chào đón năm mới Quý Mão 2023, Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về những kết quả mà các cấp công đoàn quận đạt được trong năm qua.
Ở đâu có đoàn viên, ở đó có Công đoàn

Ở đâu có đoàn viên, ở đó có Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Dấu ấn hoạt động công đoàn

Dấu ấn hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình cùng sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn với chính quyền, chuyên môn các cấp… phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Ba Đình đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.
10 hoạt động nổi bật của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022

10 hoạt động nổi bật của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của ngành Ngân hàng nói riêng và xã hội nói chung do tác động của đại dịch Covid-19 và những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần cùng ngành Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Sau đây là 10 hoạt động nổi bật nhất năm 2022 của Công đoàn NHVN.
Xem thêm
Phiên bản di động