M
28/09/2020 14:35

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cán bộ công đoàn phải tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp Lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Sáng nay (28/9), tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2015-2020, đại diện cho đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bày tỏ nhất trí với chủ đề và 6 nội dung phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2020-2025 do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai cho biết: Những năm qua, Công đoàn Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội; chủ động nghiên cứu, đề xuất, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành, đơn vị và cơ sở.

Liên đoàn Lao động thành phố đã đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế xét tặng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, Quy chế Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội; chủ động phát động và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”…

Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức nhiều Hội thi thợ giỏi thuộc các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau, nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức chủ động, tiền phong gương mẫu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, qua các phong trào thi đua, hàng năm đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành khen thưởng; hàng chục ngàn công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp.

“Qua phong trào thi đua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, ngành và Thành phố; đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khẳng định.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 91 năm xây dựng và phát triển, thay mặt đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai bày tỏ tinh thần quyết tâm cao và nhiệt liệt hưởng ứng chủ đề và nội dung phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; với các nội dung cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, đưa công tác thi đua khen thưởng gắn với công việc hàng năm của mỗi người như lời Bác dạy: “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cán bộ công đoàn phải tiên phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động Thủ đô chia sẻ kinh nghiệm

Hai là, Tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Gắn thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát; nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu của các doanh nghiệp;

Thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác cũng như chủ đề hàng năm của Thành phố; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả Chương trình phúc lợi đoàn viên; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tay nghề cao, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố.

Ba là, Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm của người lao động; cùng với các doanh nghiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, với quyết tâm: Khó khăn gấp đôi, thì cố gắng gấp ba.

Bốn là, Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện làm thước đo khen thưởng; đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công nhân lao động trực tiếp. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo điều kiện để điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

“Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới; xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai khẳng định.

Tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2015-2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”, với 6 nội dung phong trào thi đua cụ thể.

Bảo Duy

Nguồn :