M
28/09/2020 13:56

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

(LĐTĐ) Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2015-2020. Tham dự Đại hội có 464 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

Tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khen thưởng tới 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua

Đến dự còn có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt - nguyên Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các đồng chí nguyên là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Trung ương khẳng định: Công tác thi đua ở các cấp công đoàn những năm qua có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích.

Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

“Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo công nhân, viên chức, lao động, làm xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng Liên đoàn, của Chính phủ và Nhà nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt””, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được Tổng Liên đoàn phát động hơn 2 thập kỷ qua và đến nay phong trào đã khẳng định hiệu quả thiết thực nhất, là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi trong các khu vực, đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, phong trào vẫn khẳng định vị thế là phong trào thi đua trọng tâm trong công nhân, viên chức, lao động cả nước.

“Kết quả lao động quả cảm, sáng tạo, cần cù của hàng triệu công nhân, viên chức, lao động để đất nước có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đã thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 -2020) mà Đảng và Chính phủ đã đề ra; công lao đó trước hết thuộc về đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước trong đó có hàng vạn tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, họ đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận: Từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

“Tôi tin chắc rằng, cùng với các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2015-2020.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức Công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớnơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được; đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

Theo đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị: Các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, cần động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng thử thách khó khăn, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước…

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Đại diện cho đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới; xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bảo Duy

Nguồn :