M
27/09/2020 21:47

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 27/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Toạ đàm "Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

Tham dự buổi toạ đàm có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp
Đại biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm tại Tọa đàm. Ảnh: Đ.Hải

Phát biểu đề dẫn tại Toạ đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới về chất lượng với nội dung phong phú, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp…

Để công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy được sự phát triển của khoa học công nghệ, nâng cao sức sáng tạo và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Đại hôi tập trung vào chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Cụ thể, như: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp
Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: Đ.Hải

Tại buổi Toạ đàm, nhiều đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm ở địa phương, ngành; các loại hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả… để cùng tìm ra các giải pháp phát triển phong trào thi đua trong thời gian tới cũng như quan tâm phát hiện các điển hình tiên tiến, phát triển các mô hình đã làm tốt ra ngoài xã hội…

Phát biểu kết thúc Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận: Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm là những đúc kết hết sức có giá trị từ thực tiễn, hướng tới mục tiêu lan tỏa hiệu quả các phong trào thi đua trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng, phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng, sau buổi Toạ đàm, với các kinh nghiệm đã chia sẻ, sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tiếp tục học tập và lan toả với quyết tâm phấn đấu cao nhất để thực hiện mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Đ.Hải

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, trong bối cảnh tác động của Covid-19, công nhân, viên chức, lao động cần tiếp tục thúc đẩy phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Thi đua phải gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với việc làm của mỗi người.

“Đổi mới hình thức thi đua khen thưởng phải hướng tới những hoạt động phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp. Khen thưởng phải phát hiện được những điển hình, đánh giá đúng người, thành tích, khen thưởng phải dân chủ, công khai, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp
Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X thực hiện nghi lễ báo công tại Lăng Bác. Ảnh: Đ.Hải

Trước khi diễn ra Tọa đàm, Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 đã vào Lăng dâng hương báo công và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt 464 đại biểu dự Đại hội, tại buổi báo công, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo những kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp
Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.Hải

Tại lễ báo công, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam mong muốn các cấp công đoàn khi tổ chức phong trào thi đua yêu nước cũng như mỗi người lao động trong công việc hằng ngày luôn phải có yêu cầu "đổi mới và sáng tạo", với mục tiêu là năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc để tiếp tục khẳng định trong thực tiễn về giá trị cao quý của người lao động trong giai đoạn mới. Đó chính là đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

B.D

Nguồn :