M
12:27 | 09/06/2018

Huyện Đan Phượng:

Số hồ sơ bảo hiểm xã hội giao dịch bằng hình thức điện tử tăng mạnh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đan Phượng cho biết, 5 tháng đầu năm 2018, số hồ sơ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giao dịch bằng hình thức giao dịch điện tử, chiếm tỷ lệ 35,5% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, trong đó 100% hồ sơ đủ điều kiện đều đã được giải quyết đúng, đủ, kịp thời.

tin nhap 20180609121256 Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT: Để quyền lợi người tham gia tốt hơn
tin nhap 20180609121256 Bảo hiểm xã hội Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
tin nhap 20180609121256 Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần: Vì sao ngày càng tăng?

Theo BHXH huyện Đan Phượng, thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và công dân trên địa bàn huyện đến giao dịch và làm việc, BHXH huyện Đan Phượng đã chủ động, tích cực triển khai giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng.

tin nhap 20180609121256
Giao dịch một cửa tại BHXH huyện Đan Phượng. Ảnh: BHXH Đan Phượng

Theo thống kê, tính đến hết tháng 5/2018, toàn huyện đã có 586 đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH huyện đạt 80%.

Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện đã tiếp nhận 2.733 lượt hồ sơ về BHXH, BHYT bằng giao dịch điện tử (chiếm tỷ lệ 35,5% trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), tăng 1,3% so với cùng kỳ. 100% hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử đủ điều kiện đều đã được giải quyết đúng, đủ, kịp thời.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, BHXH huyện đã chủ động tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ làm công tác BHXH, BHYT tại các đơn vị, giúp đỡ, hướng dẫn đơn vị trong việc cài đặt, kê khai hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện được, cơ quan BHXH đã cử cán bộ đến từng đơn vị tìm hiểu, giúp đỡ đơn vị thực hiện các thao tác trên phần mềm.

Theo lãnh đạo BHXH huyện, việc thực hiện giao dịch điện tử đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là những đơn vị ở xa trung tâm huyện. Bên cạnh đó, BHXH huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện huyện để nhận và trả kết quả hồ sơ đã giải quyết cho đơn vị đảm bảo an toàn và kịp thời.

Để duy trì và tiếp tục thực hiện tốt việc giao dịch điện tử, BHXH huyện tiếp tục tuyên truyền đến đơn vị, giải quyết nhanh chóng hồ sơ qua hệ thống giao dịch điện tử, công khai thủ tục, trình tự, thời hạn giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời BHXH huyện cũng quán triệt, nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm việc với đơn vị.

Hoạt động trên của cán bộ, công chức, viên chức của BHXH huyện Đan Phương thể hiện sự chủ động, nỗ lực vì doanh nghiệp và người lao động, với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ” theo đúng tinh thần quán triệt của BHXH Thành phố.

Theo đó, Giám đốc BHXH Thành phố đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống.

Lãnh đạo BHXH Thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm tất cả các nhiệm vụ được giao thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình phụ trách; đồng thời quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

B.D

Nguồn :