M
18:02 | 01/06/2018

Bảo hiểm xã hội Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1304/KH-BHXH về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Thành phố Hà Nội năm 2018.

tin nhap 20180601171606 Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia
tin nhap 20180601171606 Bảo hiểm xã hội Hà Nội thí điểm trả trợ cấp một lần qua bưu điện
tin nhap 20180601171606 Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Phổ biến quy trình cấp mã số BHXH tới đơn vị

Cụ thể, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH Thành phố.

tin nhap 20180601171606
BHXH TP Hà Nội đề nghị toàn thể viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện.

Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở BHXH Thành phố, BHXH các quận, huyện, thị xã và trên Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết; việc công khai phải đầy đủ thông tin, đúng quy định bảo đảm dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí của người dân và doanh nghiệp đến giao dịch công tác.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Giám đốc BHXH Thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm tất cả các nhiệm vụ được giao thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm về việc đế chậm tiến độ, không hoàn thành hoặc không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Đồng thời quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

B.D

Nguồn :