M
10:59 | 07/06/2018

Liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT: Để quyền lợi người tham gia tốt hơn

Đến nay, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên phạm vị cả nước đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) để thực hiện giám định tự động trên phần mềm. Đây là một cải cách lớn trong quy trình khám chữa bệnh BHYT mà ngành BHXH nỗ lực triển khai.

lien thong du lieu kham chua benh bhyt de quyen loi nguoi tham gia tot hon Triển khai khám chữa bệnh BHYT đối với thân nhân CNVC quốc phòng
lien thong du lieu kham chua benh bhyt de quyen loi nguoi tham gia tot hon Việc giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng luật
lien thong du lieu kham chua benh bhyt de quyen loi nguoi tham gia tot hon Người dân vẫn được đảm bảo quyền khám chữa bệnh BHYT

97,46% cơ sở y tế liên thông dữ liệu

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cho biết, từ tháng 6/2016, BHXH Việt Nam đã triển khai quyết liệt hệ thống giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT; kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh ở 4 tuyến từ cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã. Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình tiếp nhận thông tin đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

lien thong du lieu kham chua benh bhyt de quyen loi nguoi tham gia tot hon
Ngành BHXH đẩy mạnh ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành

Cụ thể, hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh trong việc tra cứu tự động giá trị sử dụng thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 366/BHXH-CNTT ngày 31/1/2018 về bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh có thể sử dụng phối hợp với phần mềm đón tiếp của bệnh viện khi tiếp nhận người tham gia BHYT nhằm giảm thời gian kiểm tra thủ tục thông tin thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các danh mục dùng chung, tiêu chuẩn đầu ra dữ liệu để thống nhất việc trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm quản lý bệnh viện với hệ thống cổng tiếp nhận thanh toán BHYT, thu thập được đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Kết quả, đến nay, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi cả nước đến hệ thống giám định BHYT của cơ quan BHXH để thực hiện giám định tự động trên phần mềm. Thống kê của BHXH Việt Nam việc cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 cho thấy: Cuối năm 2017, số cơ sở gửi dữ liệu/ số cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh là 9.686/12.703 cơ sở, chiếm tỷ lệ 76%. Nhưng đến hết tháng 5/2018 con số trên đã tăng lên là 12.210/12.528 cơ sở, chiếm tỷ lệ 97,46%.

Đẩy mạnh tin học hóa, minh bạch thông tin

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh, thống nhất trong giám định và thanh toán BHYT là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và BHXH, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Theo đó, bệnh nhân có thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh sẽ được kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan BHXH cấp, quản lý tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, thẻ cắt giảm, hết hạn. Dữ liệu, thông tin liên quan đến khám, chữa bệnh được gửi ngay sau khi bệnh nhân ra viện lên Cổng thông tin của cơ quan BHXH và Bộ Y tế để có thể quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định (theo Công văn 1677/BYT-BH, ngày 28/3/2018 của Bộ Y tế).

Sau gần 2 năm đưa vào vận hành, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, giám sát thực hiện các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế và người tham gia BHYT, là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để hoàn thiện và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, ngành BHXH cũng cho biết, việc phối hợp với cơ quan khám chữa bệnh đôi khi còn chưa nhịp nhàng dẫn đến thắc mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người thẻ BHYT tham gia khám chữa bệnh như: Trong thời gian chờ đồng bộ, mã số BHXH, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp, đổi lại; tại một số thời điểm không tra cứu được thẻ BHYT do lỗi đường truyền...

Để khắc phục những hạn chế trên, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn đảm bảo tính thống nhất khi cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ BHYT của cơ quan BHXH đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT tăng cường hiện đại hóa thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tốt trong việc đón tiếp, giải quyết thủ tục cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường giám sát, cảnh báo gắn trách nhiệm đối với BHXH tỉnh, thành phố thực hiện chậm trễ, sai quy trình cấp đổi thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (hạn chế việc dữ liệu đã hoàn chỉnh nhưng phải chờ gia hạn, cấp mới, đổi thẻ…).

Đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cung cấp mở rộng cho các đơn vị dịch vụ có khả năng đáp ứng kết nối giao dịch điện tử để người dân và đơn vị tiếp cận thuận lợi. Ngành cũng tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung nghiệp vụ, nghiên cứu nâng cấp hệ thống tích hợp nhằm nâng cao năng lực trao đổi thông tin, tích hợp và giao tiếp giữa các ứng dụng trong nội bộ ngành BHXH nói riêng và hệ thống ngoài ngành nói chung, đảm bảo an toàn thông tin.

Bảo Duy

Nguồn :