M
18:31 | 01/09/2018

Nhiều kết quả tích cực từ một chương trình phối hợp

(LĐTĐ) Sau 1 năm ký kết, triển khai thực hiện chương trình phối hợp, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đan Phượng đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Từ đó, việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhà giáo, người lao động luôn được thực hiện tốt.  

nhieu ket qua tich cuc tu mot chuong trinh phoi hop LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổng kết hoạt động công đoàn trường học
nhieu ket qua tich cuc tu mot chuong trinh phoi hop Huyện Đan Phượng - Tăng cường Quản lý đô thị, quản lý đất đai
nhieu ket qua tich cuc tu mot chuong trinh phoi hop Chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo bà Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch LĐLĐ huyện, hiện nay LĐLĐ huyện tiếp nhận trực tiếp quản lý 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học từ công đoàn giáo dục, với tổng số 2.191 đoàn viên công đoàn.

Do cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động công đoàn trường thay đổi, năm đầu thực hiện chương trình phối hợp sau sắp xếp nên việc phối hợp triển khai tổ chức các phong trào, các hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành giữa LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện còn hạn chế.

Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội; LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện đã xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp số 02/CTPH-LĐLĐ-PGDĐT ngày 29/11/2017 giữa LĐLĐ với Phòng GD&ĐT huyện giai đoạn 2017-2020 đến 100% các trường học trên địa bàn.

LĐLĐ huyện chủ động trao đổi, thống nhất xây dựng các văn bản chỉ đạo 52 công đoàn trường học đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Chủ động trao đổi, nắm bắt và phối hợp chỉ đạo các hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không chồng chéo.

Phòng GD&ĐT huyện đã có văn bản chỉ đạo, Ban giám hiệu các trường học quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để BCH công đoàn tổ chức Đại hội theo đúng chỉ đạo của LĐLĐ huyện. Đồng thời, phân công cán bộ của Phòng cùng tham dự, theo dõi quá trình tổ chức đại hội của các trường.

nhieu ket qua tich cuc tu mot chuong trinh phoi hop

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" nhận bằng khen của LĐLĐ huyện Đan Phượng. (ảnh: Tuấn Dũng)

Theo LĐLĐ huyện, sau khi tiếp nhận bàn giao CĐCS các nhà trường từ công đoàn ngành giáo dục về LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp, LĐLĐ huyện đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện phối hợp chỉ đạo các nhà trường tạo điều kiện cho Ban Chấp hành (BCH) công đoàn trường củng cố, kiện toàn ổn định công tác tổ chức, duy trì nề nếp, tổ chức các phong trào, các hoạt động công đoàn trong trường học đảm bảo phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn.

Cụ thể như: tham gia giám sát thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, các chế độ chính sách, lương, phụ cấp, bảo hiểm,... đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV); tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi đối với CBGVNV như nâng lương, chuyển loại viên chức, xét duyệt thâm niên, xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Phối hợp chỉ đạo các nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng quy chế đánh giá thi đua khen thưởng, quy chế làm việc; kế hoạch phối hợp công đoàn và Ban giám hiệu.

Một số đơn vị đã phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và UBKT công đoàn trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ và các chế độ chính sách trong nhà trường như Trường Tiểu học Thọ An, Trường Tiểu học Liên Trung, Trường THCS Tân Lập, Trường Mầm non Thọ Xuân, Trường Mầm non Đan Phượng, Trường Tiểu học Tân Hội B, Trường THCS Đồng Tháp…

Thường xuyên phối hợp với Ban Giám hiệu quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV trong nhà trường: như chế độ tăng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng, quỹ phúc lợi nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của ngành đảm bảo công bằng, dân chủ.

Phối hợp thống nhất phân công lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên LĐLĐ huyện, Phòng GD&ĐT huyện dự theo dõi Hội nghị Cán bộ viên chức đầu năm học nhằm nâng cao chất lượng Hội nghị. 100% công đoàn trường đã phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức tốt hội nghị CB,VC theo đúng thời gian quy định.

Phối hợp nắm bắt, lắng nghe, xin ý kiến đoàn viên, giáo viên, nhân viên trường học đề xuất các chế độ chính sách, có cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên, tham mưu giải đáp các chế độ, chính sách trong các hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành.

Trong năm học vừa qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBGVNV được thực hiện thường xuyên và mang ý nghĩa sâu sắc, tạo lòng tin trong CBGVNV, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Phối hợp trợ cấp cho 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 3 xe đạp cho 3 cháu là con đoàn viên vượt khó học giỏi; tặng bộ đồ chơi ngoài trời cho các cháu trường Mầm non Thọ Xuân.

Hà Phong

Nguồn :