M
16:02 | 29/04/2018

LĐLĐ quận Long Biên: Biểu dương 31 Công nhân giỏi cấp quận

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên đã biểu dương, tặng giấy khen cho 31 Công nhân giỏi cấp quận đã có đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

tin nhap 20180429141133 LĐLĐ quận Long Biên: Trao hơn 1.800 thẻ ưu đãi cho đoàn viên
tin nhap 20180429141133 Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018
tin nhap 20180429141133 Sẽ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2018

Theo đánh giá của LĐLĐ quận Long Biên, những năm qua, phong trào thi đua của các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở luôn được triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên công đoàn với các phong trào thi đua như “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - sáng tạo”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”… qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

tin nhap 20180429141133
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng tặng giấy khen cho Công nhân giỏi cấp quận năm 2018

Từ năm 2008 đến nay, theo sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Long Biên đã phát động phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ quận. Đây cũng là phong trào truyền thống hàng năm, được tổng kết, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thông qua phong trào, đã nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở, góp phần cùng với chuyên môn đào tạo đội ngũ công nhân giỏi của quận, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước.

“Phong trào cũng chính là động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận. Qua phong trào thi đua tại các cấp, đã khẳng định sự sáng tạo đổi mới trong hoạt động Công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

tin nhap 20180429141133
Chị Lương Thị Băng- Công nhân Công ty TNHH Nhựa Đại An được bầu chọn đạt danh hiệu Công nhân giỏi tiêu biểu cấp Thành phố

Theo báo cáo của LĐLĐ quận Long Biên, năm qua, phong trào đã thu hút trên 18.000 công nhân lao động hưởng ứng, qua đó đã có 2.712 công nhân được bình chọn là công nhân giỏi cấp cơ sở, 31 công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận, 3 công nhân giỏi được biểu dương cấp Thành phố.

Cũng theo tổng kết của LĐLĐ quận Long Biên, nhiệm kỳ qua (2013-2018), từ các phong trào thi đua, đã có trên 7.500 lượt “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; hàng trăm lượt “Công nhân giỏi” cấp quận; hàng chục lượt “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; gần 4.000 sáng kiến, 13.500 gương “Người tốt - việc tốt” và trên 8.000 “Lao động giỏi”, trên 1.000 tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở được Uỷ ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận.

Đánh giá về phong trào thi đua trong công nhân lao động quận, Chủ tịch Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ quận triển khai, mỗi người lao động ở vị trí làm việc của mình đều luôn ý thức, quyết tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao sức cạnh tranh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu của thời kỳ hội nhập, làm sao để thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, qua đó nâng cao đời sống cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn. Bởi chỉ có tăng năng suất lao động mới có thể tăng lương, nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

“LĐLĐ quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần tăng năng suất lao động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khẳng định.

Bảo Duy

Nguồn :