M
15:04 | 01/01/2019

Hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) “Quyết tâm cao, nỗ lực lơn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Theo đó, công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cần có những bước chuyển mạnh mẽ hơn và năm 2019 sẽ đóng vai trò là năm bản lề, triển khai các biện pháp, từng bước đạt được mục tiêu vào năm 2021.      

Năm 2019: Thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình
Hà Nội: Quyền lợi của người tham gia được đảm bảo
Ngành BHXH: Hướng tới sự hài lòng của người dân

Đó là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh về mục tiêu, kế hoạch hành động của ngành BHXH trong năm 2019.

Tránh gây phiền hà, tạo niềm tin, thu hút đông đảo người dân, tổ chức tham gia BHXH, BHYT là mục tiêu trọng yếu của ngành BHXH

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của ngành trong năm 2018, ông Đào Việt Ánh cho biết: Tất cả những nhiệm vụ ngành BHXH đang thực hiện đều hướng tới một mục tiêu là đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, ngay trong chủ đề năm 2018 - “vì sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT” được đặt là một mệnh đề chính yếu. Mọi hoạt động của ngành phải lấy mệnh đề trọng yếu này làm trung tâm.

Thực hiện mục tiêu trên, trong năm 2018, Quỹ BHXH, BHYT đã bảo đảm quyền lợi cho gần 180 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT; trên 10 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với tổng số tiền chi trả lên tới gần 300.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách BHXH, BHYT đã bảo đảm cuộc sống cho gần 3 triệu người nghỉ hưu cũng như tạo cơ hội được chăm sóc y tế cho hàng triệu người mắc các bệnh nan y, chi phí điều trị y tế của mỗi người lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết: Với những mục tiêu phát triển đã được quán triệt thực hiện trong Nghị quyết 28-NQ/TW: Mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với BH thất nghiệp phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030.

Diện bao phủ BHYT tuy đạt được kết quả khả quan, nhưng yêu cầu duy trì sự tham gia bền vững vẫn cần có những giải pháp mới. Bên cạnh đó là yêu cầu ngày một phức tạp hơn với công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong bối cảnh thực tiễn ngày một phát sinh nhiều áp lực khi thực hiện triệt để hơn lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT cần có những bước chuyển mạnh mẽ hơn và năm 2019 sẽ đóng vai trò là năm bản lề, triển khai các biện pháp, từng bước đạt được mục tiêu vào năm 2021.

Để thực hiện được các chỉ tiêu và nhiệm vụ trên, ngày 17/12/2018, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW giai đoạn 2018 - 2030 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lơn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, toàn ngành xác định cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp. BHXH các tỉnh, thành phố phát huy hiệu quả vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT.

Đặc biệt, tích cực tham mưu để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển BHXH nhất là triển khai các nhóm giải pháp thực hiện được quán triệt tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về cải cách chính sách BHXH phù hợp với thực tế tại địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu và lộ trình tăng số người tham gia BHXH với từng địa bàn quận, huyện, thị xã.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh: Công tác truyền thông tiếp tục phải được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình mới. Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững, cần truyền thông để người lao động nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia BHXH dài lâu, hạn chế BHXH một lần.

Trong đó, truyền thông để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức được trọng trách phục vụ đối tượng, tránh gây phiền hà, tạo niềm tin, thu hút hướng dẫn người tham gia ngày càng đông đảo.

Song song với việc thực hiện công tác mang tính thường xuyên, thu đúng, thu đủ, thanh, kiểm tra, giảm nợ đọng, từng cán bộ cơ quan BHXH cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân.

“Mỗi cán bộ ngành BHXH phải nhận thức rõ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định; quá trình giải quyết thủ tục hành chính cần có sự linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, từng bước, từng ngày tạo và nâng cao niềm tin về cơ quan BHXH cũng như chính sách, pháp luật BHXH của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định.

B.D

Nguồn :