M
16:38 | 18/04/2018

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018:

Chú trọng phương pháp tích cực

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018.

tin nhap 20180418162113 Phối hợp triển khai công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2016
tin nhap 20180418162113 Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn
tin nhap 20180418162113 Tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ công chức cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam

Theo đó, năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô đặt ra chỉ tiêu có 100% cán bộ công đoàn chuyên trách mới bổ sung đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023 được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp mình và cán bộ CĐCS (từ tổ phó công đoàn trở lên) hoặc chỉ đạo CĐCS tổ chức tập huấn tại đơn vị.

tin nhap 20180418162113
Một lớp tập huấn cán bộ công đoàn do Công đoàn Viên chức Thành phố và Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức

Để đạt được chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức 40 lớp với 3.920 học viên đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ công đoàn cấp Thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng sẽ tổ chức 2 lớp đào tạo bồi dưỡng cho các chức danh cán bộ với đối tượng là Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Nội dung các lớp sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn; chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức pháp luật; kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn; bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước cho cán bộ công đoàn.

Kế hoạch cũng nêu rõ, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn sẽ được thực hiện phong phú, đa dạng, trong đó chú trọng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp.

Nguồn :