Xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh

(LĐTĐ) Mới đây Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch

Nâng cao nhận thức của đội ngũ công nhân lao động

Một trong những nhiệm vụ của LĐLĐ huyện Phú Xuyên là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô hiện đại, lớn mạnh.

Các cấp Công đoàn cơ sở sẽ tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình số 01/CTTr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trí (khóa XIII), Kế hoạch số 57/KH-HU ngày 11/8/2021 của Huyện ủy Phú Xuyên, Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Hội “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thiết thực, hiệu quả phù hợp với đơn vị.

Bên cạnh đó, tham mưu cho các cấp ủy Đảng cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cẩp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đối mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mơi”. Chủ động đề xuất và tham gia kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn.

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh
Công nhân lao động huyện Phú Xuyên hăng say lao động, sản xuất. (Ảnh minh họa: H.D)

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), các quy định quyết định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên và hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chinh trị xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt và Đảng viên. Triển khai sâu rộng chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, Thủ đô, của huyện và tổ chức Công đoàn. Qua đó để các cấp, các ngành và đội ngũ công nhân viên chức lao động nhận thức sâu sắc, toàn diện về giai cấp, về Đảng, về chế độ, về công đoàn, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Khích lệ lòng yêu nước tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng đối với các văn hóa phẩm độc hại thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ đoàn viên, người lao động với tố chức Công đoàn.

Chăm lo lợi ích cho đoàn viên

LĐLĐ huyện cũng sẽ đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, quy chế quy đinh của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến người lao động. Chủ động đề xuất và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giảm sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/2/2013 của Bộ Chính trị, về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Trước mắt tích cực tham gia sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội...

Chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng nội quy, quy chể giám sát định mức lao động, phân phối tiền lương, thu nhập đối với công nhân lao động tham gia thương lượng xây dựng mức lương, bảng lương, quy chế trả lương tại doanh nghiệp, công tác an toàn vệ sinh lao động va các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động.

LĐLĐ huyện chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền đồng cấp duy trì và thực hiện thường xuyên, định kỳ các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân lao động. Nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc, phòng tránh tranh chấp lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và công nhân lao động, hạn chế đến mức thấp nhất công nhân lao động bức xúc dẫn đến đình công ngừng việc tập thể.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh toàn diện nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động cộng đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Tiếp tục phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả như: Nâng cao “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, Chương trình “Tết Sum vầy” “Mái ấm Công đoàn ”, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”...

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các phường trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ...
400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trao 400 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người ...
LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Ngày 19/10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã trực tiếp đến một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện để thăm, động viên và trao ...
Phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn

(LĐTĐ) Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò doanh nghiệp ...
Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

(LĐTĐ) Trong khoảng thời gian từ 16/11/2017 - 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang - một Blogger khá nổi tiếng sở hữu trang Facebook gần 70.000 lượt theo dõi đã có hành ...
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ phục hồi du lịch theo 3 giai đoạn, đồng thời áp dụng các bộ tiêu chí an toàn để đáp ứng yêu ...
Đề xuất 8 khu đất để xây nhà lưu trú cho công nhân

Đề xuất 8 khu đất để xây nhà lưu trú cho công nhân

(LĐTĐ) Quận 7 vừa để xuất thành phố Hồ Chí Minh cho phép sử dụng 8 khu đất có tổng diện tích hơn 13ha làm nhà lưu trú tạm thời cho ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

LĐLĐ huyện Đông Anh thăm, động viên và hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp từng thực hiện “3 tại chỗ”

(LĐTĐ) Ngày 19/10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã trực tiếp đến một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện để thăm, động viên và trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và trao hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người

“Mái ấm Công đoàn”, ấm áp tình người

(LĐTĐ) Những lần theo chân cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đi khảo sát và trao “Mái ấm Công đoàn”, chúng tôi mới cảm nhận hết được ý nghĩa, tính nhân văn của chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phía sau mỗi căn nhà khang trang là những câu chuyện cảm động về sự ấm áp tình người từ cả người trao và nhận mái ấm...
Phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

Phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động

(LĐTĐ) Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một trong những nhiệm vụ luôn được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đặt lên hàng đầu. 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Phát huy vai trò của Công đoàn trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Sơn Tây

Phát huy vai trò của Công đoàn trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Ngày 16/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức biểu dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động thị xã tiêu biểu” năm 2021.
Thêm 300 suất quà được trao đến đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội

Thêm 300 suất quà được trao đến đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 16/10, đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức trao tặng 300 xuất quà của Cung triển lãm Kiến thức Quy hoạch Quốc gia đến đoàn viên, công nhân lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong ngành Xây dựng Hà Nội.
Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh

Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh

(LĐTĐ) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh.
Tổng kết phong trào "Gia đình tiêu biểu" ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021

Tổng kết phong trào "Gia đình tiêu biểu" ngành Xây dựng Hà Nội năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 15/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội 2021, tuyên dương các cháu học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc năm 2021.
Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 15/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ kinh phí sửa “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Phương Lan, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình (trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội). Dự chương trình có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng; lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.
Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội vui mừng đón nhận “Mái ấm Công đoàn”

Đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội vui mừng đón nhận “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) “Bây giờ không còn cảnh mang chậu hứng nước mưa dột từ mái nhà nữa rồi!”, chị Nguyễn Thị Phương Lan (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần giầy Thượng Đình) nói khi đứng ở trong căn nhà vừa được sửa chữa kiên cố, khang trang nhìn ra phía ngoài trời mưa tầm tã.
Xem thêm
Phiên bản di động