M
10/10/2020 19:45

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao

(LĐTĐ) Các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 102/102 đơn vị, đạt 100%; tổ chức Hội nghị người lao động 115/100 đơn vị, đạt 115%; tổ chức đối thoại đạt 115/100 đơn vị, đạt 115%; ký Thỏa ước lao động tập thể mới 30/25 đơn vị, đạt 120%...

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên Nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, thực hiện Quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ ngày 25/3/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã phân công nhiệm vụ cho các bộ phận công tác và cán bộ cơ quan thực hiện.

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao
Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở"

Về kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đến nay, trên địa bàn quận đã thành lập được 17/24 công đoàn cơ sở đạt 70,83% (trong đó thành lập 12/21 công đoàn cơ sở trên 25 lao động đạt 57,14%), phát triển 981/1.200 đoàn viên đạt 81,8%.

Các công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 102/102 đơn vị, đạt 100%); tổ chức Hội nghị người lao động 115/100 đơn vị, đạt 115%; tổ chức đối thoại đạt 115/100 đơn vị, đạt 115%; ký Thỏa ước lao động tập thể mới 30/25 đơn vị, đạt 120%; có 208 doanh nghiệp triển khai thực hiện bữa ăn ca cho người lao động trên 15.000 đồng…

Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, thực hiện chủ đề năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động quận cũng đã vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ chính trị; tham gia đóng góp các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Qua báo cáo từ các công đoàn cơ sở, trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã giới thiệu được 236 đoàn viên công đoàn cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 102 đồng chí được kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, công tác giới thiệu nhân sự cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy cũng được quan tâm qua Đại hội cấp cơ sở.

B.D

Nguồn :