M
17:05 | 04/12/2019

Trợ cấp tai nạn lao động thay đổi ra sao sau khi tăng lương cơ sở?

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.600.000 đồng/tháng, theo đó, các loại trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng tăng theo.

tro cap tai nan lao dong thay doi ra sao sau khi tang luong co so Để người lao động có Tết vui tươi
tro cap tai nan lao dong thay doi ra sao sau khi tang luong co so Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do
tro cap tai nan lao dong thay doi ra sao sau khi tang luong co so Bị tai nạn lao động trong trường hợp nào thì được hưởng chế độ?

Cụ thể, Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định: Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Từ 1/7/2020, người lao động suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được hưởng 8.000.000 đồng, cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 800.000 đồng.

tro cap tai nan lao dong thay doi ra sao sau khi tang luong co so
Các loại trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ tăng khi lương cơ sở tăng. (Ảnh minh họa: Mai Quý)

Khoản 2, điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định mức trợ cấp hàng tháng như sau: Người lao động suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Từ 1/7/2020, suy giảm 31% khả năng lao động, người lao động được hưởng 480.000 đồng/tháng, cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 32.000 đồng/tháng.

Theo Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng, mỗi tháng, người lao động được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Từ 1/7/2020, trợ cấp phục vụ = 1,6 triệu đồng/tháng.

Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 cũng nêu rõ: Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Trong đó, người lao động được nghỉ tối đa 10 ngày nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên; 7 ngày nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31 - 50%; 5 ngày nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 15 - 30%. Từ 1/7/2020: Mức trợ cấp tăng lên 480.000 đồng/ngày.

Để bảo đảm ổn định công việc và thu nhập cho người lao động, Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định: Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới, nếu phải đào tạo để chuyển đổi nghề thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở.

PV

Nguồn :