Tô thắm màu áo xanh Công đoàn

(LĐTĐ) Trong năm 2021, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã thực sự đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép”, được cấp ủy, chính quyền, chuyên môn ghi nhận, doanh nghiệp đánh giá cao, người lao động tích cực ủng hộ; vai trò, hình ảnh của cán bộ Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở được ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 15 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố.

Tô thắm màu áo xanh Công đoàn
Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Theo báo cáo kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2021 được trình bày tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã lựa chọn và ban hành 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố Hà Nội. Đồng thời, tổ chức triển khai 4 Đề án thí điểm và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai hiệu quả công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động; các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã có nhiều giải pháp thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội (khóa XVI), tổ chức ngày 15/12/2021, đã thảo luận và thống nhất thông qua: (1) Báo cáo kết quả công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; (2) Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2022; (3) Định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022; (4) Kết luận của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BTV ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội (khóa XV) về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Lao động Thủ đô trong tình hình mới”; (5) Triển khai các hoạt động trọng tâm trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; (6) Công tác quy hoạch cán bộ.

Kết quả, đã thành lập được 494/421 Công đoàn cơ sở (đạt 117,33 kế hoạch), kết nạp mới 37.868/29.170 đoàn viên (đạt 129,8% kế hoạch); trong đó, thành lập 58 Công đoàn cơ sở với 2.184 đoàn viên theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thành lập 459/300 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 152,8% kế hoạch), kết nạp 35.180/20.000 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 175,9% kế hoạch).

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong công tác phòng, chống dịch, tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp Công đoàn tham gia cùng chính quyền đồng cấp để triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức hiệu quả các mô hình như: “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp; “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Túi An sinh Công đoàn”… hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa, các đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Theo thống kê, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi gần 90 tỷ đồng và huy động nguồn xã hội hóa trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; thăm hỏi, động viên tuyến đầu chống dịch; ủng hộ “Quỹ vắc xin”, “Quỹ phòng, chống dịch”… Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời cập nhật, truyền tải và lan tỏa những hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn bởi Covid-19.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm nổi bật những kết quả đã đạt được của hệ thống Công đoàn Thủ đô trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng cao chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tô thắm màu áo xanh Công đoàn
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Ảnh: B.D

Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch; đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, nhất là nhiệm vụ về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đánh giá, năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động lớn đến hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo, “biến nguy thành cơ”, cùng với hệ thống chính trị của Thành phố thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”.

Đặc biệt, Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như: “Tổ An toàn Covid-19”, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, “Túi An sinh Công đoàn”… để đồng hành cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch và chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, màu áo xanh Công đoàn được tô thắm; hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn được lan tỏa; vai trò của tổ chức Công đoàn được ghi nhận.

Nhận định thời gian tới dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” để triển khai hoạt động; tập trung chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chú trọng công tác ổn định tình hình quan hệ lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công; tiếp tục triển khai các Nghị quyết chuyên đề và Đề án thí điểm với mục tiêu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Uzbekistan: 18 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Nukus

Uzbekistan: 18 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Nukus

Xung đột đã xảy ra giữa lực lượng thực thi pháp luật và những người tham gia tuần hành phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp của chính quyền ...
Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều nay (4/7), Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và lễ trao ...
Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm mạnh

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm mạnh

(LĐTĐ) Giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 4/7, thị trường phân hóa mạnh và rung lắc trong suốt cả phiên chiều do lực bán từ nhóm thủy sản và dầu ...
Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội ...
Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Về thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô, báo cáo nghiên cứu đề xuất Hà Nội được quy định việc tuyển ...
Prudential Việt Nam ra mắt công cụ chăm sóc sức khỏe tinh thần

Prudential Việt Nam ra mắt công cụ chăm sóc sức khỏe tinh thần

(LĐTĐ) Prudential Việt Nam vừa chính thức ra mắt tính năng mới trên Pulse by Prudential (Pulse) - ứng dụng chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện. Với tên ...
Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Tiền Phong B (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) luôn chú trọng triển khai các phong trào thi ...

Tin khác

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02).
Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của gia đình, tăng cường hướng dẫn các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và đặc biệt là luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động… Những biện pháp thiết thực đó của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vừa yên tâm lao động, công tác, vừa có động lực để xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo nên ngày càng nhiều các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" - những hạt nhân nòng cốt để xây dựng xã hội tốt đẹp.
Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, khi triển khai phong trào xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (23/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao hỗ trợ học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Công đoàn đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, trong đó chú trọng việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/6, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Huyện ủy: Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Các chủ tịch Công đoàn cơ sở cần xác định nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để làm tốt điều này, cán bộ Công đoàn cơ sở cần phải có kỹ năng, quan tâm tổ chức tốt các hoạt động đối thoại, nâng cao hiệu quả, chất lượng thương lượng tập thể…
Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

(LĐTĐ) Trong 3 ngày, từ ngày10 - 12/6/2022, tại Hải Phòng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho trên 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 1.000 lao động trở lên. Tới dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu chủ trì hội nghị.
Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi

Hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi

(LĐTĐ) Chiều 8/6, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận ủy: Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động