M
12/09/2020 15:17

Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu an toàn, thiết thực

Thực hiện chương trình công tác Nữ công năm 2020 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 5/8/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho con cán bộ giáo viên, nhân viên năm 2020.

Hạn chế tổ chức các chương trình đón Trung thu tập trung đông người
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chú trọng tạo cho trẻ em những cơ hội được phát triển bình đẳng. Đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình và vận động xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em; phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

vui trung thu trong tinh yeu thuong 6
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu tổ chức các hoạt động "Tết Trung thu" an toàn, thiết thực, vui tươi, đầm ấm. (Ảnh minh họa)

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động “Tết Trung thu” cho con cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ em cộng đồng tại địa phương, đơn vị an toàn, thiết thực, vui tươi, đầm ấm, phù hợp với điều kiện thực tế và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó tập trung ưu tiên, quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cần tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

T.P

Nguồn :