Tiếp tục song hành hai nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Với phương châm “ở đâu có doanh nghiệp ở đó phải có Công đoàn”, từ đầu năm đến nay mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của tổ chức Công đoàn, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị vẫn đạt kết quả cao. Không những đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Công đoàn Thủ đô còn đặc biệt coi trọng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Tập trung ổn định tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp Tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhiều Công đoàn cơ sở được thành lập

Báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng đa số các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp tục song hành hai nhiệm vụ trọng tâm
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. (Ảnh: Mai Quý)

Cụ thể, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 4,99%, phát triển đoàn viên tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2020. Một số đơn vị đã chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác năm 2020, nắm bắt tình hình và diễn biến phức tạp năm 2021 để triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ Thành phố giao nên đạt kết quả tích cực.

Về thành lập Công đoàn cơ sở, có 21 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; về phát triển đoàn viên, có 20 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Nhằm tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh như: Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Ngoài kinh phí hỗ trợ của Thành phố là 7 triệu đồng và ngân sách Công đoàn là 5 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lễ ra mắt, hỗ trợ hoạt động ban đầu của Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chi khuyến khích cho các cá nhân trực tiếp đi tuyên truyền, vận động mỗi Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên được thành lập là 1 triệu đồng.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã phê duyệt Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, riêng trong năm 2021, tổ chức ít nhất 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 3.917 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, phấn đấu hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng đa số các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 4,99%, phát triển đoàn viên tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2020. Một số đơn vị đã chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác năm 2020, nắm bắt tình hình và diễn biến phức tạp năm 2021 để triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ Thành phố giao nên đạt kết quả tích cực. Về thành lập Công đoàn cơ sở, có 21 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; về phát triển đoàn viên, có 20 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”; Đề án thí điểm “Hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm phân loại Thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2022”…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã thành lập 2 Tổ công tác thực hiện nghiên cứu, xây dựng 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố (khóa XVI), gồm Nghị quyết về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Từ đó, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo thành lập được 11.068 “Tổ An toàn Covid-19” tại 4.109 doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) để góp phần cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19; từ ngày 27/4 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ từ ngân sách Công đoàn và nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin với tổng số tiền 45 tỷ 681,950 triệu đồng. Qua các hoạt động thiết thực này, đã thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp đã tự nguyện thành lập tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức ngày 30/6, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của nhiều đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Thực tế cho thấy, ở những đơn vị mà Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, sâu sát với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở thì những đơn vị đó đã đạt kết quả tốt trong việc triển khai công tác này.

Nhấn mạnh về việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", trong đó có nội dung trọng điểm là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để khoảng trống, khoảng trắng; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã cần rà soát dư địa phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở để có kế hoạch cụ thể và có sự phối hợp hiệu quả trong việctriển khai hiệu quả công tác này.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị cần tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

(LĐTĐ) Hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số quốc gia châu Á đang là một trong những thách thức to lớn của công tác dân số. ...
Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định ...
Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến (online) qua các trang mạng ngày càng trở nên phổ biến, nhất ...
Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Dự đoán 5 năm tới, nền tảng điện toán đám mây là hạ tầng viễn thông thiết yếu phục vụ cho việc phát triển Chính phủ số và kinh tế ...
Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị ...
Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim "Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân ...
Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Hai tác phẩm “Thế giới cổ tích phòng Covid” và “Quê em chống dịch” của Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng tham gia chương trình “Bình chọn các ...

Tin khác

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi Thủ đô”, thu hút đông đảo công nhân lao động hưởng ứng, tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Công đoàn hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần" năm 2022.
Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

Chú trọng chăm lo con em đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tổ chức Công đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đồng thời không ngừng quan tâm tới con em họ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về công tác quan tâm, chăm sóc thiếu nhi nói chung, con em CNVCLĐ Thủ đô nói riêng của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

Gặp mặt đại biểu cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội thứ XVI

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chức gặp mặt đại biểu nữ cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì buổi gặp mặt.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, hôm nay (22/11), đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 3. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.
Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

Trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô không lơ là, chủ quan, tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh quan tâm, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, đã có trên 148 ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn được thụ hưởng các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật

(LĐTĐ) Chiều 18/11, đoàn khảo sát Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 2 để nắm bắt tình hình hoạt động năm 2021 của các đơn vị.
Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

Huy động mọi nguồn lực để đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) để mọi người cùng được đón “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Để hiểu rõ thêm về quy mô và cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần - 2022.
Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2021, sáng nay, 16/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 1.
Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt dịch Covid-19

Các cấp Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Thủ đô bằng những việc làm thiết thực đã nhanh chóng tổ chức các đợt hỗ trợ để người lao động yên tâm, gắn bó với đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động