Tiếp tục song hành hai nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Với phương châm “ở đâu có doanh nghiệp ở đó phải có Công đoàn”, từ đầu năm đến nay mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của tổ chức Công đoàn, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị vẫn đạt kết quả cao. Không những đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Công đoàn Thủ đô còn đặc biệt coi trọng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Tập trung ổn định tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp Tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhiều Công đoàn cơ sở được thành lập

Báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng đa số các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp tục song hành hai nhiệm vụ trọng tâm
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. (Ảnh: Mai Quý)

Cụ thể, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 4,99%, phát triển đoàn viên tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2020. Một số đơn vị đã chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác năm 2020, nắm bắt tình hình và diễn biến phức tạp năm 2021 để triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ Thành phố giao nên đạt kết quả tích cực.

Về thành lập Công đoàn cơ sở, có 21 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; về phát triển đoàn viên, có 20 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Nhằm tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh như: Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Ngoài kinh phí hỗ trợ của Thành phố là 7 triệu đồng và ngân sách Công đoàn là 5 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức lễ ra mắt, hỗ trợ hoạt động ban đầu của Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chi khuyến khích cho các cá nhân trực tiếp đi tuyên truyền, vận động mỗi Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên được thành lập là 1 triệu đồng.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã phê duyệt Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, riêng trong năm 2021, tổ chức ít nhất 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 3.917 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, phấn đấu hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng đa số các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nên kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 4,99%, phát triển đoàn viên tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2020. Một số đơn vị đã chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả công tác năm 2020, nắm bắt tình hình và diễn biến phức tạp năm 2021 để triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ Thành phố giao nên đạt kết quả tích cực. Về thành lập Công đoàn cơ sở, có 21 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; về phát triển đoàn viên, có 20 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”; Đề án thí điểm “Hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm phân loại Thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2022”…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã thành lập 2 Tổ công tác thực hiện nghiên cứu, xây dựng 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố (khóa XVI), gồm Nghị quyết về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Từ đó, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo thành lập được 11.068 “Tổ An toàn Covid-19” tại 4.109 doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) để góp phần cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19; từ ngày 27/4 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ từ ngân sách Công đoàn và nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin với tổng số tiền 45 tỷ 681,950 triệu đồng. Qua các hoạt động thiết thực này, đã thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp đã tự nguyện thành lập tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức ngày 30/6, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của nhiều đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Thực tế cho thấy, ở những đơn vị mà Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, sâu sát với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở thì những đơn vị đó đã đạt kết quả tốt trong việc triển khai công tác này.

Nhấn mạnh về việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", trong đó có nội dung trọng điểm là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để khoảng trống, khoảng trắng; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã cần rà soát dư địa phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở để có kế hoạch cụ thể và có sự phối hợp hiệu quả trong việctriển khai hiệu quả công tác này.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị cần tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 29/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số mắc ...
Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về ...
Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 29/7 trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 mới đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, ...
Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, quy ...
Hoa Kỳ không ban hành biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

Hoa Kỳ không ban hành biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam

(LĐTĐ) Việc Hoa Kỳ không hạn chế thương mại với hàng xuất khẩu từ Việt Nam, được xem là quyết định có ý nghĩa đặc biệt tích cực đối với quan ...
Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin riêng trong ngày thứ 6 (29/7) Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng ...

Tin khác

Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày.
Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

(LĐTĐ) Chu đáo, tận tâm, kịp thời, đúng lúc… các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, san sẻ khó khăn cho biết bao công nhân viên chức lao động, đem lại cho họ niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, qua đó khẳng định Công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm của người lao động.
Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Qua 3 ngày triển khai (từ 26/7), các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của tổ chức Công đoàn Thủ đô với các nhu yếu phẩm thiết yếu đã lăn bánh tới các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ cho 3.257 công nhân của 64 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, phải thực hiện cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.
Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), Tiến sĩ Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật của Công đoàn Thủ đô trong thời gian gần đây và những dự định về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chở các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị để phân công cán bộ trực tại Cơ quan; đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để xử lý công việc và thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
Khẩn trương triển khai  “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Khẩn trương triển khai “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Dự kiến từ nay đến trước ngày 28/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

(LĐTĐ) “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” nắm chắc tình hình nhu cầu về hàng hóa, vật phẩm thiết yếu của công nhân lao động để lên phương án cung cấp, hỗ trợ hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Tổ ứng phó khẩn cấp) cung cấp kịp thời; đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt.
Khích lệ công nhân lao động học hỏi, rèn luyện tay nghề

Khích lệ công nhân lao động học hỏi, rèn luyện tay nghề

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 nhằm tạo cơ hội để công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, thiết thực kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10.
Thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ người lao động

Thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 478/QĐ-LĐLĐ thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động