Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/6, đồng chí Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động Thành phố để đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở Công đoàn Thủ đô sáng tạo, quyết liệt trong mọi hoạt động Ngành Dệt - May Hà Nội: 100% công nhân lao động được đảm bảo việc làm

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố đã công bố Quyết định số 418/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Cùng với đó có 1 đồng chí Phó Trưởng ban và 8 đồng chí Ủy viên.

Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng đa số các đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Tính đến ngày 25/6, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 205/421 Công đoàn cơ sở (đạt 48,69% kế hoạch năm); kết nạp mới 14.406/29.170 đoàn viên (đạt 49,39% kế hoạch năm). So với cùng kỳ năm 2020, thành lập Công đoàn cơ sở tăng 3,56%, phát triển đoàn viên tăng 9,02%. Về thành lập Công đoàn cơ sở, có 19 đơn vị đạt kết qua cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; về phát triển đoàn viên, có 18 đơn vị đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Nhằm tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã có nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh như: Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”; đề án thí điểm hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm phân loại Thỏa ước lao động tập thể, giai đoạn 2021-2022…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã thành lập 2 Tổ công tác thực hiện nghiên cứu, xây dựng 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố (khóa XVI), gồm Nghị quyết về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Từ đó, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo thành lập được 11.068 “Tổ An toàn Covid-19” tại 4.109 doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) để góp phần cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19; từ ngày 27/4 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ từ ngân sách Công đoàn và nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và ủng hộ quỹ vắc xin với tổng số tiền 45 tỷ 681,950 triệu đồng. Qua các hoạt động thiết thực này, đã thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp đã tự nguyện thành lập tổ chức Công đoàn.

Chủ động, quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả công tác này thời gian tới như: Tăng cường tuyên truyền về công tác công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; gắn trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để tạo dựng niềm tin và thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; thành lập các Tổ công tác về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; có quy chế phối hợp với cấp ủy địa phương để phát triển tổ chức Công đoàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo về thực trạng và những giải pháp để triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ khó nhưng không thể không làm. Nhất là khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Mặt khác, Liên đoàn Lao động Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, với quyết tâm trong giai đoạn 2021-2022 sẽ thành lập Công đoàn cơ sở tại tất cả doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, không để khoảng trống, khoảng trắng ở khu vực này.

Nhấn mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là thách thức sống còn của tổ chức Công đoàn và thực tế vẫn còn dư địa và có thể thực hiện công tác này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường cho rằng, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố với các quận, huyện, thị ủy và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam do Thành ủy Hà Nội ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Phúc Thọ: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội
Ngày 25/6/2021, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị, bên cạnh việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với các quận, huyện, thị ủy và việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam do Thành ủy Hà Nội ban hành thì các cấp Công đoàn Thủ đô cần chủ động vào cuộc và hành động quyết liệt trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cần thiết sẽ xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình triển khai; xác định những quận, huyện có dư địa về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở để giao chỉ tiêu phù hợp.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường, dịch Covid-19 kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và có thể sẽ phải dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đó dừng hoạt động. Nhưng tổ chức Công đoàn phải luôn xác định biến nguy thành cơ, việc thành lập được các “Tổ An toàn Covid-19” tại những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn chính là tiền đề tốt để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Song song với việc thành lập mới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để khẳng định tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, từ đó thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ 2: Vì sao “vi rút” nói bậy, văng tục sống lâu và lan nhanh?

Kỳ 2: Vì sao “vi rút” nói bậy, văng tục sống lâu và lan nhanh?

(LĐTĐ) Nói tục không chỉ là hành vi không đẹp, “căn bệnh” này ngày càng phổ biến đến nỗi ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu nói tục, chửi ...
Ngày 2/8: Hà Nội ghi nhận 98 ca mắc Covid-19

Ngày 2/8: Hà Nội ghi nhận 98 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 2/8, Thành phố ghi nhận thêm 1 ca mắc mới tại quận Đống ...
Hàng loạt xe từ nội thành Hà Nội đi các tỉnh buộc phải quay đầu tại các chốt kiểm dịch

Hàng loạt xe từ nội thành Hà Nội đi các tỉnh buộc phải quay đầu tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Ngày 2/8, tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, hàng loạt phương tiện từ nội thành đi các tỉnh buộc phải quay đầu xe. Lực lượng chức năng ...
6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam

6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 2/8, theo thông tin từ Bộ Y tế, đến thời điểm này, có 6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại ...
Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh

Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 2/8, gần 200 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn tiếp ...
Làm thế nào để giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách xã hội?

Làm thế nào để giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian giãn cách xã hội?

(LĐTĐ) Để kịp thời giải quyết các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiều doanh nghiệp và người lao động bày tỏ băn khoăn ...
Sớm có vắc xin “Made in Việt Nam” để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân

Sớm có vắc xin “Made in Việt Nam” để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát ...

Tin khác

Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động về công tác phòng, chống dịch bệnh, về các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn để người lao động yên tâm sản xuất “Ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không được di chuyển khỏi địa bàn Thành phố kể từ ngày 1/8/2021 cho đến khi hết giãn cách xã hội.
Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Cán bộ Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn Thủ đô phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình; thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế hàng ngày.
Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

(LĐTĐ) Chu đáo, tận tâm, kịp thời, đúng lúc… các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, san sẻ khó khăn cho biết bao công nhân viên chức lao động, đem lại cho họ niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, qua đó khẳng định Công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm của người lao động.
Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Trên 3.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Qua 3 ngày triển khai (từ 26/7), các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của tổ chức Công đoàn Thủ đô với các nhu yếu phẩm thiết yếu đã lăn bánh tới các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ cho 3.257 công nhân của 64 doanh nghiệp đang gặp khó khăn, phải thực hiện cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.
Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Chủ động thích ứng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), Tiến sĩ Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật của Công đoàn Thủ đô trong thời gian gần đây và những dự định về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chở các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Văn phòng, các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị để phân công cán bộ trực tại Cơ quan; đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để xử lý công việc và thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
Khẩn trương triển khai  “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Khẩn trương triển khai “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Dự kiến từ nay đến trước ngày 28/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

Đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu

(LĐTĐ) “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” nắm chắc tình hình nhu cầu về hàng hóa, vật phẩm thiết yếu của công nhân lao động để lên phương án cung cấp, hỗ trợ hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Tổ ứng phó khẩn cấp) cung cấp kịp thời; đảm bảo không để công nhân, người lao động đói ăn, thiếu các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt.
Khích lệ công nhân lao động học hỏi, rèn luyện tay nghề

Khích lệ công nhân lao động học hỏi, rèn luyện tay nghề

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 nhằm tạo cơ hội để công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, thiết thực kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10.
Xem thêm
Phiên bản di động