M
20/09/2020 11:42

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp, chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp
Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Báo chí Thủ đô tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo và duy trì hoạt động của 4 Cụm công đoàn cơ sở khối giáo dục, tạo điều kiện để các công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động. Một số hoạt động của Cụm công đoàn cơ sở được đánh giá cao như: Họp triển khai các kế hoạch quan trọng của Liên đoàn Lao động huyện, xem xét, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở và đề xuất khen thưởng...

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2019-2020 huyện Chương Mỹ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua và xây dựng nội quy, quy chế; cơ cấu Chủ tịch công đoàn cơ sở là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, xem xét nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách khác; tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong đó, đồng chí Phó phòng Giáo dục và Đào tạo kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tham mưu để chỉ đạo, triển khai hoạt động công đoàn cơ sở thuộc khối giáo dục.

Đặc biệt, công tác xây dựng công đoàn cơ sở luôn được quan tâm chú trọng thực hiện. Năm học 2019-2020, công đoàn cơ sở khối giáo dục đã kết nạp mới 47 đoàn viên; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức; 100% các công đoàn cơ sở tổ chức sơ kết công tác công đoàn học kỳ I và tổng kết công tác công đoàn năm học.

Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019-2020, có 54 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 49% và 57 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 51%; không có công đoàn cơ sở hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Có 54 tập thể và 51 cá nhân được công đoàn, chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng, trong đó: Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng 1 cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 48 tập thể và 46 cá nhân.

Riêng về khen thưởng các chuyên đề có 14 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; 34 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; 32 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, nhằm hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.

Trọng tâm, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt nhằm tạo nề nếp và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia. Vận động giáo viên, nhân viên trong đơn vị có đủ điều kiện để kết nạp vào tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sờ vào cuối năm học 2020-2020...

Minh Khuê

Nguồn :