M
TIN MỚI NHẬN

Tag: xây dựng Đảng - Tin bài liên quan

Cần dựa vào dân để xây dựng Đảng

12:07 | 19/11/2020

(LĐTĐ) Tại các Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng trong văn kiện cần nhấn mạnh hơn nữa đến công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, đặc biệt, cần dựa vào dân để xây dựng Đảng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Góc nhìn từ những địa phương ngoại thành

09:41 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển tất yếu của Đảng. Tại Hà Nội, đặc biệt là ở những khu vực ngoại thành công tác này được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Dễ thấy, nhiều địa phương như Ba Vì, Sơn Tây... việc rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng thực hiện kịp thời, kiên quyết, bằng các hình thức thích hợp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

17:16 | 09/11/2020

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì Hội nghị.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

10:12 | 07/11/2020

Để khắc phục những mặt yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng cần có nhận thức đúng đắn về công tác phát triển Đảng, đặc biệt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, phải coi đây là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu.

Huyện Ba Vì kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

20:16 | 14/10/2020

(LĐTĐ) Ngày 14/10, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Ba Vì tổ chức Hội nghị họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng; ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Bài cuối: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

20:14 | 14/10/2020

(LĐTĐ) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu được thể hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau song hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên đẩy mạnh nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn gương mẫu đi đầu…

Bài 1: Thường xuyên rà soát, sàng lọc để trong sạch đội ngũ

18:21 | 13/10/2020

(LĐTĐ) Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển tất yếu của Đảng. Tại Hà Nội, việc triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”… là minh chứng cho sự quyết liệt trong nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Hà Nội chuẩn bị Đại hội Đảng chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học

20:08 | 07/10/2020

Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo số 745-BC/TU về kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Trao thưởng 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội lần thứ III vào ngày 29/9

20:55 | 22/09/2020

Ngày 29/9 tới, tại Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra Lễ trao thưởng 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội lần thứ III-năm 2020.

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động

20:52 | 21/09/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hà Nội: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả ấn tượng

18:09 | 21/09/2020

(LĐTĐ) Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã thể hiện sinh động, thuyết phục trên từng lĩnh vực. Từ đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

11:42 | 20/09/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp, chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp

08:21 | 18/09/2020

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn từ 2012 đến nay, tại Mỹ Đức các Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

08:10 | 17/09/2020

(LĐTĐ) Những năm qua, Huyện ủy Phúc Thọ đã chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng từ huyện đến cơ sở.

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

19:12 | 02/09/2020

(LĐTĐ) Đảng bộ quận Tây Hồ đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, qua đó đã có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng luôn được quận quan tâm chú trọng, qua đó đã phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

    Trước         Sau