M
18/09/2020 08:21

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn từ 2012 đến nay, tại Mỹ Đức các Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Quan tâm chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động
Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước

Ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết được tiếp thu các văn bản, chủ chương của Thành uỷ Hà Nội, Ban thường vụ Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn, cán bộ Đảng viên trong toàn huyện tổ chức thực hiện thực hiện. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tuyên tuyền nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho 475 đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn các cấp trong toàn huyện tham gia học tập đạt trên 90%.

Tiếp thu tinh thần các nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với quan điểm chỉ đạo về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Trên cơ sở đó làm chuyển biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ Đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong huyện về sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế… Nêu cao tinh thần yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

Các cơ quan đơn vị của huyện bám sát vào hướng dẫn của Trung ương của Thành phố và của huyện tuyên truyền mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước tới công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp
Liên đoàn Lao động huyện giám sát các quyền và chế độ chính sách đối với người lao động (Ảnh minh họa: T.T)

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng chương trình phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác vận động cán bộ cán bộ công nhân viên chức lao động xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, giám sát các quyền và chế độ chính sách đối với người lao động. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo thành lập và phát triển công đoàn ngoài nhà nước. Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, câu lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân Huyện tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức; Hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ thiết thực, hiệu quả, hướng dẫn giúp đỡ công nhân giao kết hợp đồng lao động, ký kết thoả ước lao động tập thể.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy giai đoạn từ 2012 đến nay, các công đoàn từ Huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ của công đoàn. Hàng năm, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh 86,54 % trong đó vững mạnh xuất sắc đạt 43,9%. Không có cơ sở yếu kém.

Trên cơ sở những chính sách đúng đắn và phù hợp với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, các tầng lớp xã hội, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng được củng cố mở rộng, tạo nguồn sức mạnh nội lực to lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hoá - xã hội của Huyện.

Nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, được công nhân viên chức lao động đồng tình và tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, kinh tế ngày càng tăng trưởng, đời sống công nhân viên chức lao động được cải thiện, kinh tế chính trị xã hội ổn định...

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền Nghị quyết trung ương 6 khoá ( Khoá X) Nghị quyết 20-TW và chương trình hành động số 32- TU của Thành uỷ “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Và nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy và của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong cán bộ công nhân viên chức lao động. Thông tin thường xuyên những vấn đề thời sự những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ công nhân viên chức lao động giúp công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trước công việc, khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà, thái độ trông chờ, ỷ nại né tránh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời tăng cường xây dựng và củng cố các Công đoàn cơ sở, trú trọng hơn đối với các công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế tạo sự chuyển biến mạnh về mọi mặt để cơ sở từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì nề nếp và cải tiến, đổi mới nội dung phương thức hoạt động ở các cấp công đoàn. Tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo với cơ sở đặc biệt là việc thành lập Công đoàn, phong trào đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp.

Thu Trang

Nguồn :