M
22/10/2020 13:29

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2016 - 2020).

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở Huyện Phú Xuyên: Tổng kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Liên đoàn Lao động

Thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tổ chức phát động trong công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức tôn vinh danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và “Tháng Công nhân”; Phối hợp tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.

Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thực hiện thắng lợi chủ đề“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Tiếp tục tham gia đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW;xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”…

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động
Các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy công nhân hăng say trong sản xuất (Ảnh minh họa: H.D)

Bên cạnh đó phối hợp phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động”; Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Vận động và tạo điều kiện để công nhân viên chức lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào lao động sản xuất, công tác, giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu góp phần giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; Tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển...

Thông qua phong trào thi đua, trong 5 năm qua, công nhân viên chức lao động huyện đã có 3.055 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 1.560 sáng kiến được cấp huyện công nhận cấp trên cơ sở; Có 10 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và Bộ, ngành công nhận ( trong 05 đề tài, sáng kiến được thành phố tuyên dương khen thưởng); có 97 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 23 “Công nhân giỏi” cấp huyện và 05 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”;

Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, với mục tiêu cần kiệm, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân; thông qua công tác cán bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”; cải tiến lề lối làm việc, xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trong 5 năm qua đã có trên 6.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức , người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thu Trang

Nguồn :