M
16/10/2020 17:52

Huyện Phú Xuyên: Tổng kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Liên đoàn Lao động

(LĐTĐ) Sáng 16/10, tại Hội trường Huyện ủy Phú Xuyên đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên và Liên đoàn Lao động huyện giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên: Quan tâm chăm lo đời sống người lao động Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo cho cán bộ giáo viên Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn

Chương trình phối hợp công tác số 1606/Ctr-UBND-LĐLĐ của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên và Liên đoàn Lao động huyện được thực hiện trong bối cảnh Thủ đô và đất nước có nhiều cơ hội, thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề trên cấp độ toàn cầu, tác động toàn diện đến các mặt của đời sống xã hội huyện.

Trước tình hình trên, huyện Phú Xuyên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống, việc làm của nhân dân và công nhân viên chức lao động. Các cấp, các ngành trong đó có tổ chức Công đoàn huyện đã không ngừng quan tâm, hỗ trợ, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu cơ bản, cấp thiết, đặc biệt là bảo đảm về việc làm, tiền lương và tiền thưởng của công nhân viên chức lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Huyện Phú Xuyên: Tổng kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân và Liên đoàn Lao động
5 năm qua, các cấp công đoàn và các phòng, ban, ngành của huyện Phú Xuyên đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Do vậy, tình hình tư tưởng, dư luận của công nhân, viên chức, lao động không có diễn biến phức tạp, công nhân, viên chức, lao động an tâm, phấn khởi, tin tưởng và đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.

Tính bình quân trong 5 năm qua, tỷ lệ các cơ quan đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100% và Hội nghị người lao động đạt 65,5%. Trong đó, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung.

Qua đánh giá, chất lượng hội nghị người lao động đã được nâng lên, các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện trên tinh thần thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Trong quá trình tổ chức Hội nghị, các đơn vị đều gắn với việc phát động thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt, việt tốt”…

Nhìn chung, 5 năm qua, các cấp công đoàn và các phòng, ban, ngành của huyện đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được chính quyền và tổ chức Công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh; tỷ lệ các đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở sở và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động được nâng lên, chất lượng từng bước được đảm bảo.

PV

Nguồn :