M
20/07/2020 11:33

Thanh Oai sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2020. Huyện ủy Thanh Oai đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất và sẵn sàng cho thành công của Đại hội.

Phát triển huyện Thanh Oai theo hướng đô thị hiện đại

Phát triển huyện Thanh Oai theo hướng đô thị hiện đại
Thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai

Thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai
Huyện Thanh Oai vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

Huyện Thanh Oai vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Oai cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 134-KH/HU của Huyện ủy Thanh Oai về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tính đến ngày 11/6/2020, 43/43 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở với kết quả hết sức tốt đẹp.

2255 cq1164
100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở huyện Thanh Oai đã được tổ chức thành công

Đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai cho biết, để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự đại hội, quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới được thực hiện bài bản, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai đảm bảo quy trình 5 bước theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 134-KH/HU của Huyện ủy. Số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách nhân sự trình đại hội kèm Đề án nhân sự cấp ủy đều được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tập trung cao đảm bảo số dư, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ theo quy định.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Tổ công tác chỉ đạo đại hội, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, sát hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị , địa phương.

Công tác tuyên truyền đại hội được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Các phong trào thi đua, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác phục vụ, khánh tiết đại hội được chuẩn bị chu đáo kết hợp chặt chẽ với việc bảm đảm yêu cầu phòng dịch Covid 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình diễn ra đại hội được thực hiện theo đúng trình tự, nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc điều hành đại hội được tiến hành chặt chẽ, nhịp nhàng, phát huy dân chủ, trí tuệ vả tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Việc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bầu đủ số lượng, cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Hầu hết các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu bầu cao. Chất lượng cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Cụ thể, theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Oai, số lượng đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 là 348 đồng chí, trong đó, số lần đầu tham gia cấp ủy là 92 đồng chí chiếm 26,4%; tỉ lệ nữ là 58 đồng chí chiếm 15,1%; tuổi trẻ dưới 35 là 48 đồng chí chiếm 13,79%; độ tuổi bình quân là 43,8 tuổi. Trình độ chuyên môn trung cấp là 5 đồng chí, cao đẳng là 5 đồng chí, đại học là 301 đồng chí, thạc sĩ là 34 đồng chí, tiến sĩ là 2 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp là 36 đồng chí, trung cấp là 284 đồng chí, cao cấp là 23 đồng chí.

Đối với các chi bộ cơ sở, tổng số chi ủy viên được bầu là 25 đồng chí, trong đó số lượng lần đầu tham gia cấp ủy là 08 đồng chí chiếm tỷ lệ 32%; nữ là 7 đồng chí chiếm tỷ lệ 28%; tỉ lệ trẻ dưới 35 tuổi là 02 đồng chí chiếm 8%; độ tuổi trung bình là 48 tuổi. Về trình độ chuyên môn, trình độ đại học có 12 đồng chí; trình độ thạc sĩ có 13 đồng chí; trình độ lý luận chính trị sơ cấp 02 đồng chí, trung cấp 17 đồng chí, cao cấp 06 đồng chí.

Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng đã bầu 286 đồng chí là đại biểu chính thức và 43 đồng chí đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đảm bảo số lượng, cơ cấu được phân bổ.

Đáng chú ý là Đảng bộ 4 xã gồm: Thanh Văn, Cao Viên, Bích Hòa, Cự Khê, là các đơn vị mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị đại hội nhưng đã nỗ lực cố gắng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai cho biết, đến nay huyện đã hoàn thành xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và các văn kiện khác trình tại Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới của huyện được thực hiện đúng các bước theo quy định, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Huyện đang tập trung chỉ đạo, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 24/7/2020. “Thắng lợi của công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở huyện Thanh Oai là tiền đề vững chắc để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp”, Đồng chí Đinh Trường Thọ nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :